Archívy značky: obchodovanie

Obchod s ohrozenými druhmi

Ohrozený druh nie je suvenír…

Odhaduje sa, že medzinárodný obchod s voľne žijúcimi druhmi ročne stojí miliardy dolárov a zahŕňa stovky miliónov exemplárov rastlín a živočíchov.  Obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami je rôznorodý, od živých exemplárov, pochádzajúcich z voľnej prírody, až po veľké množstvo produktov,  zhotovených z týchto exemplárov, vrátane exotického tovaru z kože, drevených hudobných nástrojov, dreva, suvenírov, jedlých výrobkov či medicíny.

Napriek zákazu obchodovania s najväčšmi ohrozenými druhmi nelegálny lov a obchod s nimi stále pretrváva. Pri nákupe dovolenkových suvenírov tak buďte opatrí, môžu byť vyrobené
z ohrozených druhov živočíchov či rastlín. Viac informácií
o suveníroch, ktoré si môžete priniesť z dovolenky bez obáv a čo Vám hrozí v prípade nelegálneho dovozu nájdete tu

10.máj – Svetový deň sťahovavého vtáctva

Každoročne počas Svetového dňa sťahovavého vtáctva (World Migratory Bird Day) sa upriamuje pozornosť na potrebu ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov. Tento rok hlavná téma nelegálneho zabíjania, odchytu a obchodovania ponúka rozšírenie o problematiku týkajúcu sa obchodovania s ohrozenými druhmi.

Dňa 10. mája 2016 môžete aj vy svojou účasťou podporiť aktivity venované vtáctvu u nás na Slovensku alebo aj vo svete (pozri mapu). V Bratislave a okolí sa budú konať exkurzie poznávania napríklad vodného vtáctva na Dunaji, v časti Čunovo, usporiadané Slovenskou ornitologickou spoločnosťou (SOS/BirdLife Slovensko + ďalšie kurzy) alebo kurzy poznávania vtáčích hlasov na Železnej studienke 7. a 8. mája so začiatkom o 10. hod. (Organizátor: CK watching.sk).

Oficiálna stránka Svetového dňa sťahovavého vtáctva: http://www.worldmigratorybirdday.org/                               Hlavní partneri: UNEP/CMS (http://www.cms.int/), UNEP/AEWA  http://www.unep-aewa.org/