Všetky príspevky od cites-admin

Dovoz rohov nosorožca pozastavený

Dňa 23.04.2019 Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo: „Rozšírenie pozastavenia dovozu rohov nosorožcov na všetky krajiny pôvodu“.

V roku 2016 Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo až do odvolania vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje z Juhoafrickej republiky na Slovensko, s cieľom zabránenia obchodovaniu s nimi. Dôvodom zavedenia uvedeného opatrenia bol nelegálny obchod s rohmi nosorožcov a vysoké percento neidentifikovaných rohov pri kontrolách trofejí u dovozcov na Slovensku. Rohy z nosorožcov sú predmetom nelegálneho obchodu najmä kvôli ich využitiu v tradičnej ázijskej medicíne, pričom nárast nelegálneho obchodovania s nimi by mohol ešte väčšmi podnietiť ich dopyt v ázijskom regióne.

Ministerstvo registruje od roku 2018 dovozy poľovníckych trofejí z nosorožcov pochádzajúcich z Namíbie. Vzhľadom na skutočnosť, že pre nelegálnych obchodníkov s rohmi nosorožcov nie je dôležitá ich krajina pôvodu, ministerstvo sa po konzultácii s Prezídiom Policajného zboru rozhodlo využiť ustanovenia právnych predpisov EÚ a pozastaviť vydávanie povolení na dovoz rohov všetkých druhov nosorožcov zo všetkých krajín až do odvolania.

Ostatné časti trofejí je možné aj naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení pre rohy nosorožcov sa nevzťahuje na poľovnícke trofeje, ktoré slovenskí poľovníci už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich spracovávajú preparátori v krajine ich ulovenia.

Viac na stránke MŽP SR  https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/rozsirenie-pozastavenia-dovozu-rohov-nosorozcov-vsetky-krajiny-povodu-aktualizovane-23-04-2019.html 

distribúcia krúžkov ŠOP SR – zmena adresy a dodania

Vážený chovateľ,

Odo dňa 08.06.2018 je distribúcia krúžkov presťahovaná na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica. Osobný odber objednaných krúžkov bude možný od tohto dátumu iba na uvedenej adrese.

K dispozícii je internetový obchod licencovaného distribútora – Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica, určený k objednaniu krúžkov pre exempláre CITES http://www.sopsr.sk/kruzky/

Pre distribúciu sú použité dva typy krúžkov materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných priemeroch. Znakom uvedeným na krúžku je kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roku, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára v ľubovoľnom období/roku.

Upozorňujeme zároveň na zmenu dodacej doby, kde tovar zasielaný kupujúcemu bude zasielaný do 4 pracovných dní od objednania. Žiadame Vás preto o objednávky v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo komplikáciám pred plánovaným nezameniteľným označením vašich exemplárov.

Adresa pre zasielanie objednávok a korešpondencie týkajúcej sa distribúcie krúžkov pre exempláre CITES:
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 09 Banská Bystrica
Na obálke uveďte prosím heslo „krúžky“

E-mail: kruzky@sopsr.sk
Mobil: 0903 298 298