Legislatíva EÚ

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy pod skratkou dohovor CITES, je v rámci legislatívy Európskej únie (EÚ) upravený viacerými právnymi predpismi nariadeniami, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty EÚ.

názov platnosť popis
Nariadenie komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017
04/02/2017 Nariadenie obsahuje zoznam všetkých druhov, zaradených do príloh A -D, kontrolovaných v rámci nariadenia Rady (ES)
č. 338/97

pdf sk

pdf en

Nariadenie (ES) č 398/2009 Európskeho parlamentu a Rady
z 23. apríla 2009
10/06/2009 Zmeny nariadenia Rady 338/97

pdf sk

pdf en

Nariadenie Rady č 338/97
z 9. decembra 1996
01/06/1997 Nariadenie sa vzťahuje na ustanovenie dohovoru CITES v Európskej únii

pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (EÚ)
2019/220 z 6. februára 2019
27.02.2019 Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (ES)
č 865/2006 (v znení nariadenia Komisie (ES) č 100/2008, nariadenie Komisie (EÚ)
č 791/2012 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č 792/2012).
10/07/2006 Nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá o tom, ako má byť Nariadenie Rady 338/97 realizované
v rámci EÚ

pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (EÚ) č 791/2012 zo dňa 23. augusta 2012 27/09/2012 Zmeny nariadenia Komisie 865/2006

pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (EÚ) č 792/2012 zo dňa 23. augusta 2012 27/09/2012 Nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá pre navrhovanie povolení, osvedčení a iných dokladov uvedených v nariadení Rady (ES) 338/97

pdf sk

pdf en

Nariadenie Komisie (ES) č 100/2008 dňa 4. februára 2008 25/02/2008 Zmeny nariadenia Komisie 865/2006

pdf sk

pdf en

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1915 zo dňa 19. októbra 2017 20/10/2017 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1915, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie

pdf sk

pdf en