Informácia k evidenčným číslam

Od 01.01.2013 bola zákonom č. 447/2012 Z. z. z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zrušená kompetencia vedeckého orgánu SR určovať evidenčné číslo držiteľom exemplárov CITES.

o. i. to znamená, že chovatelia exemplárov Psittacus erithacus – žakov v súčasnosti nemusia mať evidenčné číslo.

Evidenčné číslo naďalej prideľujeme len držiteľom chránených druhov živočíchov v súlade s § 65a ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Tlačivo pdf