Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

Bobačka (Hutnícky vodopád)

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Bobačka (Hutnícky vodopád)
Organizačný útvar: S-NP Muránska Planina

 


Tok:
Hutnícky potok

Okres:
Revúca

Orog. celok:
Spišsko-gemerský kras

K.ú.
Muránska Huta

VCHÚ:
NP Muránska planina

MCHÚ:

Šírka toku nad vodop.:
3 m

Mapa:
ZM 1:50.000


Výška vodp.
a/ odhad:

b/ meraním: 3 m

Nadm. výška:
725 m n.m.

Mapový list:
34-113-c


Stupne:
SŠ: 48°46'45''
VD: 20°06'43''

Popis:
Horninové podložie: vápenec

Popis situácie v teréne: leží cca 80 m od cesty Muráň - Červená skala na ľavej strane

Genetický typ vodopádu: zárez krasovej doliny

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR