Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

Tomášovský vodopád
Vrchný Veľký vodopád
Prvý strednopieckový vodopád
Druhý strednopieckový vodopád
Tretí strednopieckový
Spodný terasový
Vrchný terasový
Štvrtý strednopieckový
Piaty strednopieckový vodopád
Šiesty strednopieckový vodopád
Siedmy strednopieckový vodopád
Osmy strednopieckový vodopád
Deviaty strednopieckový vodopád
Desiaty strednopieckový vodopád
Jedenásty strednopieckový vodopád
Dvanásty strednopieckový vodopád
Prvý pieckový vodopád
Druhý pieckový vodopád
Tretí pieckový vodopád
Štvrtý pieckový vodopád
Prvý prednopieckový vodopád
Druhý prednopieckový vodopád
Tretí prednopieckový vodopád
Štvrtý prednopieckový vodopád
Piaty prednopieckový vodopád
Šiesty prednopieckový vodopád
Siedmy prednopieckový vodopád
Prvý zadnopieckový vodopád
Druhý zadnopieckový vodopád
Spodný Korýtkový
Vrchný Korýtkový
Tretí zadnopieckový
Štvrtý zadnopieckový
Piaty zadnopieckový
Šiesty zadnopieckový
Siedmy zadnopieckový
Osmy zadnopieckový
Deviaty zadnopieckový
Desiaty zadnopieckový
Jedenásty zadnopieckový
Dvanásty zadnopieckový
Trinásty zadnopieckový
Štrnásty zadnopieckový
Pätnásty zadnopieckový
Šestnásty zadnopieckový
Sedemnásty zadnopieckový
Spodný objaviteľský
Vrchný objaviteľský
Spodný šikmý
Vrchný šikmý
Strakov
Spodný dúhový
Vrchný dúhový
Kaskády
Malý vodopád
Kurtuziánsky
Spodný machový
Vrchný machový
Letanovský
Bočný
Skalný
Prvý závojový
Druhý závojový
Tretí závojový
Štvrtý závojový
Piaty závojový
Vyšný
Prvý sokolí
Druhý sokolí
Prvý zejmarský
Druhý zejmarský
Spodný Nálepkov vodopád
Stredný Nálepkov
Vyšný Nálepkov
Prvý Zajfový
Druhý Zajfový
Prvý stratenský
Druhý stratenský
Prvý veľkokyseľový
Spodný Pawlasov
Druhý veľkokyseľový
Tretí veľkokyseľový
Spodný barierový
Vrchný bariérový
Bočný barierový
Malý vodopád
Prvý malokyseľový
Machový vodopád
Druhý malokyseľový
Tretí malokyseľový
Štvrtý malokyseľový

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

 
(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR