Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

Vodopád Lapšanka
Osturniansky vodopád
Prvý Roviensky vodopád
Druhý Roviensky vodopád
Kremeniak
Konský vodopád
Horné Ľosy
Dolné Ľosy
Mlyn
Prvý Riecky vodopád
Druhý Riecky dodopád
Tretí Riecky vodopád
Štvrtý Riecky vodopád
Piaty Riecky vodopád
Šiesty Riecky vodopád
Siedmy Riecky vodopád
Osmy riecky vodopád
Deviaty Riecky vodopád
Desiaty Riecky vodopád
Bugľa
Horný lesniansky vodopád
Dolný lesniansky vodopád
Prvý lipnický vodopád
Druhý lipnický vodopád
Prvý jezerský vodopád
Druhý jezerský vodopád
Tretí jezerský vodopád
Štvrtý jezerský vodopád
Bufarek
Záleský vodopád

TANAP

 

 
(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR