Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

Vajskovský vodopád
Brankovský vodopád
Skorušová
Skalný vodopád
Machnatô
Štvrtý hornodierový vodopád

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Štvrtý hornodierový vodopád
Organizačný útvar: S-NP Malá Fatra

 


Tok:
Dierový potok

Okres:
Žilina

Orog. celok:
Krivánska Fatra

K.ú.
Terchová

VCHÚ:
NAPANT

MCHÚ:
NPR Rozsutec

Šírka toku nad vodop.:
1.1 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:
4 m
b/ meraním:

Nadm. výška:
850 m n.m.

Mapový list:

34-99-Ac

Stupne:
SŠ: 49°14'27''
VD: 19°04'56''

Popis:
Horninové podložie: dolomity Chočského príkrovu

Popis situácie v teréne: vodopád sa nachádza v tiesňave Horné Diery

Genetický typ vodopádu: prekonávanie veľkého výškového rozdielu na malom úseku, krasová dolina

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR