Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

Vajskovský vodopád
Brankovský vodopád
Skorušová
Skalný vodopád
Machnatô
Štvrtý hornodierový vodopád

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Skalný vodopád
Organizačný útvar: S-NAPANT

 


Tok:
bezmenný

Okres:
Ružomberok

Orog. celok:
Nízke Tatry

K.ú.
Liptovská Lúžna

VCHÚ:
NAPANT

MCHÚ:

Šírka toku nad vodop.:


Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:
8 m
b/ meraním:

Nadm. výška:
1025 m n.m.

Mapový list:

34-111-Bc

Stupne:
SŠ: 48°50'42''
VD: 19°19'10''

Popis:
Horninové podložie: kryštalinikum, granodiorit, diorit

Popis situácie v teréne: výrazný skalný skok

Genetický typ vodopádu: tektonický

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR