Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

Vodopád Skok
Obrovský vodopád
Kmeťov vodopád
Vodopády studeného potoka
Vajanského vodopád
Roháčsky vodopád
Velický vodopád
Šarafiový vodopád
Medený vodopád
Tomanovský vodopád
Vodopád Rígeľského potoka
Batizovské vodopády
Nižný Nefcerský vodopád
Vyšný Nefcerský vodopád
Vodopád Juráňovho potoka
Český vodopád
Hviezdoslavov vodopád

 

Batizovské vodopády
Organizačný útvar: S-TANAP

 


Tok:
Batizovský potok

Okres:
Poprad

Orog. celok:
Vysoké Tatry

K.ú.
Starý Smokovec

VCHÚ:
TANAP

MCHÚ:
NPR Batizovská dolina

Šírka toku nad vodop.:
2 m

Mapa:Výška vodp.
a/ odhad:

b/ meraním:

Nadm. výška:
1870 m n.m.

Mapový list:Stupne:
SŠ: 49°09'03''
VD: 20°07'55''

Popis:
Horninové podložie: granodiorit

genetický typ vodopádu: glaciálny

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR