Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

Rudniansky vodopád
Starohutský vodopád

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Starohutský vodopád
Organizačný útvar: S-CHKO Štiavnické vrchy

 


Tok:
ľavý prítok Starohutského potoka

Okres:
Žarnovica

Orog. celok:
Vtáčnik

K.ú.
Nová Baňa

VCHÚ:
CHKO Štiavnické vrchy

MCHÚ:
NPP Starohutský vodopád

Šírka toku nad vodop.:
1.5 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:
7 m
b/ meraním:

Nadm. výška:
525 m n.m.

Mapový list:

M-34-122-C-a

Stupne:
SŠ: 48°25'42''
VD: 18°34'35''

Popis:
Horninové podložie: andezit
Genetický typ vodopádu: tektonický - pokles doliny Starohutského potoka oproti bloku Jasíkovej skaly

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR