Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

Hlbocký vodopád

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Hlbocký vodopád
Organizačný útvar: S-CHKO Strážovské vrchy

 


Tok:
Hlbocký potok

Okres:
Bytča

Orog. celok:
Súľovské vrchy

K.ú.
Hlboké

VCHÚ:
CHKO Strážovské vrchy

MCHÚ:
NPR Súľovské skaly

Šírka toku nad vodop.:
1 m

Mapa:Výška vodp.
a/ odhad:

b/ meraním: 14 m

Nadm. výška:
500 m n.m.

Mapový list:Stupne:
SŠ: 49°11'84''
VD: 18°36'01''

Popis:
Horninové podložie: súľovský zlepenec - paleogén

Genetický typ vodopádu: potok sa zarezáva do zlepencov a vytvára malú tiesňavu s kaskádami a malými krútňavovými hrncami.

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR