Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

Vodopád Bystrého potoka
Vodopád Spády

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Vodopád Spády
Organizačný útvar: S-CHKO Poľana

 


Tok:
Spády

Okres:
Brezno

Orog. celok:
Slovenské stredohorie

K.ú.
Valaská

VCHÚ:
CHKO Poľana

MCHÚ:
PP Spády

Šírka toku nad vodop.:
1 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:

b/ meraním: 15 m

Nadm. výška:
940 m n.m.

Mapový list:

M 34-111-D-d

Stupne:
SŠ: 48°40'00''
VD: 19°30'00''

Popis:
Andezit pyroxenický
Záver doliny Spády nad zákrutou lesnej cesty na Hrončocký grúň
Gen. typ: Tektonický

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR