Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

Tichá
Vychylovský vodopád
Malopolomský vodopád
Grúnik
Klinský vodopád
Predmieranský
Skaličný
Horný - Tichá
Dolný Vychylovský
Dolný skaličný

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Skaličný
Organizačný útvar: S-CHKO Kysuce

 


Tok:
bezmenný

Okres:
Čadca

Orog. celok:
Kysucká vrchovina

K.ú.
Nová Bystrica

VCHÚ:
CHKO Kysuce

MCHÚ:

Šírka toku nad vodop.:
0.8 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:

b/ meraním: 1.5 m

Nadm. výška:
605 m n.m.

Mapový list:

M-34-99-A-a

Stupne:
SŠ: 49°19'48''
VD:

Popis:
Horninové podoložie: pieskovce a ílovce magurského flyša

Genetický typ vodopádu: fluviálno-erozívny

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR