Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

Vodopád na Bystrej

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Vodopád na Bystrej
Organizačný útvar: S-CHKO Horná Orava

 


Tok:
Bystrá

Okres:
Dolný Kubín

Orog. celok:
Oravské Beskydy

K.ú.
Oravská Polhora

VCHÚ:
CHKO Horná Orava

MCHÚ:

Šírka toku nad vodop.:
4 m

Mapa:
ZM 1:50.000


Výška vodp.
a/ odhad:
1 m
b/ meraním: 1.2 m

Nadm. výška:
985 m n.m.

Mapový list:
26-21


Stupne:
SŠ: 49°32'00''
VD: 19°30'00''

Popis:
Horninové podložie: flyšové horniny

Popis situácie v teréne: tri malé stále vodopády na asi 200 m dlhom úseku toku

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR