Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

CHKO Biele Karpaty

CHKO Cerová vrchovina

Bukovinský vodopád

CHKO Dunajské luhy

CHKO Horná Orava

CHKO Kysuce

CHKO Latorica

CHKO Malé Karpaty

CHKO Poľana

CHKO Ponitrie

CHKO Strážovské vrchy

CHKO Štiavnické vrchy

CHKO Vihorlat

CHKO Východné Karpaty

CHKO Záhorie

NAPANT

NP Malá Fatra

NP Muránska planina

NP Poloniny

NP Slovenský kras

NP Slovenský raj

NP Veľká Fatra

PIENAP

TANAP

 

Bukovinský vodopád
Organizačný útvar: S-CHKO Cerová vrchovina

 


Tok:
prítok Belinej

Okres:
Lučenec

Orog. celok:
Cerová vrchovina

K.ú.
Šiatorská Bukovinka

VCHÚ:
CHKO Cerová vrchovina

MCHÚ:

Šírka toku nad vodop.:
3 m

Mapa:Výška vodp.
a/ odhad:
8 m
b/ meraním:

Nadm. výška:
305 m n.m.

Mapový list:Stupne:
SŠ: 40°12'01''
VD: 19°49'05''

Popis:
Horninové podložie: spodnomiocénny pieskovec

Genetický typ vodopádu: erozívny

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR