Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

RSOPK Bratislava

RSOPK Prešov

S-NAPANT

S-PIENAP

Vodopád Lapšanka
Osturniansky vodopád
Prvý Roviensky vodopád
Druhý Roviensky vodopád
Kremeniak
Konský vodopád
Horné Ľosy
Dolné Ľosy
Mlyn
Prvý Riecky vodopád
Druhý Riecky dodopád
Tretí Riecky vodopád
Štvrtý Riecky vodopád
Piaty Riecky vodopád
Šiesty Riecky vodopád
Siedmy Riecky vodopád
Osmy riecky vodopád
Deviaty Riecky vodopád
Desiaty Riecky vodopád
Bugľa
Horný lesniansky vodopád
Dolný lesniansky vodopád
Prvý lipnický vodopád
Druhý lipnický vodopád
Prvý jezerský vodopád
Druhý jezerský vodopád
Tretí jezerský vodopád
Štvrtý jezerský vodopád
Bufarek
Záleský vodopád

S-TANAP

S-NP Malá Fatra

S-NP Muránska Planina

S-NP Poloniny

S-NP Slovenský kras

S-NP Slovenský raj

S-NP Veľká Fatra

S-CHKO Biele Karpaty

S-CHKO Cerová vrchovina

S-CHKO Dunajské luhy

S-CHKO Horná Orava

S-CHKO Kysuce

S-CHKO Latorica

S-CHKO Malé Karpaty

S-CHKO Ponitrie

S-CHKO Poľana

S-CHKO Strážovské vrchy

S-CHKO Vihorlat

S-CHKO Východné Karpaty

S-CHKO Záhorie

S-CHKO Štiavnické vrchy

 

 
(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR