Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

RSOPK Bratislava

RSOPK Prešov

S-NAPANT

S-PIENAP

S-TANAP

S-NP Malá Fatra

S-NP Muránska Planina

S-NP Poloniny

S-NP Slovenský kras

S-NP Slovenský raj

S-NP Veľká Fatra

S-CHKO Biele Karpaty

S-CHKO Cerová vrchovina

S-CHKO Dunajské luhy

S-CHKO Horná Orava

S-CHKO Kysuce

S-CHKO Latorica

S-CHKO Malé Karpaty

S-CHKO Ponitrie

S-CHKO Poľana

S-CHKO Strážovské vrchy

S-CHKO Vihorlat

S-CHKO Východné Karpaty

S-CHKO Záhorie

S-CHKO Štiavnické vrchy

Rudniansky vodopád
Starohutský vodopád

 

Rudniansky vodopád
Organizačný útvar: S-CHKO Štiavnické vrchy

 


Tok:
Rudniansky potok

Okres:
Levice

Orog. celok:
Hodrušská hornatina

K.ú.
Uhliská

VCHÚ:
CHKO Štiavnické vrchy

MCHÚ:

Šírka toku nad vodop.:
2 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:
4 m
b/ meraním:

Nadm. výška:
450 m n.m.

Mapový list:

M-34-122-C-d

Stupne:
SŠ: 48°24'12''
VD: 18°43'30''

Popis:
Horninové podložie: sklovité pyroxenické andezity

V teréne viditeľný zlom asi 1,7 km od Uhlísk.
Genetický typ vodopádu: zlomový

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR