Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

Bánovce nad Bebravou

Banská Bystrica

Králický vodopád
Veľký tajovský vodopád
Harmanecký vodopád

Banská Štiavnica

Bardejov

Bratislava I

Bratislava II

Bratislava III

Bratislava IV

Bratislava V

Brezno

Bytča

Čadca

Detva

Dolný Kubín

Dunajská Streda

Galanta

Gelnica

Hlohovec

Humenné

Ilava

Kežmarok

Komárno

Košice - okolie

Košice I

Košice II

Košice III

Košice IV

Krupina

Kysucké Nové Mesto

Levice

Levoča

Liptovský Mikuláš

Lučenec

Malacky

Martin

Medzilaborce

Michalovce

Myjava

Námestovo

Nitra

Nové Mesto nad Váhom

Nové Zámky

Partizánske

Pezinok

Piešťany

Poltár

Poprad

Považská Bystrica

Prešov

Prievidza

Púchov

Revúca

Rimavská Sobota

Rožňava

Ružomberok

Sabinov

Senec

Senica

Skalica

Snina

Sobrance

Spišská Nová Ves

Stará Ľubovňa

Stropkov

Svidník

Šaľa

Topoľčany

Trebišov

Trenčín

Trnava

Turčianske Teplice

Tvrdošín

Veľký Krtíš

Vranov nad Topľou

Zlaté Moravce

Zvolen

Žarnovica

Žiar nad Hronom

Žilina

 

Harmanecký vodopád
Organizačný útvar: S-CHKO Poľana

 


Tok:
Harmanec

Okres:
Banská Bystrica

Orog. celok:
Veľká Fatra

K.ú.


VCHÚ:


MCHÚ:

Šírka toku nad vodop.:
2 m

Mapa:

TM 1:25.000


Výška vodp.
a/ odhad:
3 m
b/ meraním: 3 m

Nadm. výška:
590 m n.m.

Mapový list:

M 34-111-C-a

Stupne:
SŠ:
VD:

Popis:
Hornina: Triasové vápence a dolomity až dolomitické vápence.
Cca 400 m po štátnej ceste 1 tr. BB-Martin na SZ od kóty 532,0 max. 200 m JZ od Dekrétovej jaskyne.
Gen. typ: Kaskádový typ, ktorý vznikol pravdepodobne selektívnou erozívnou činnosťou toku spojenou s rozblokovaním karbonatického komplexu priečnymi tektonickými líniami SV-JZ smeru. V týchto miestach tok má väčší spád než nad vodopádom.

 

 

(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR