Úvod

Vitajte na stránke www.slanavoda-babiahora.sk, ktorá je venovaná náučnému chodníku Slaná voda - Babia hora. Tento chodník sprístupňuje najvýchodnejšiu časť Oravských Beskýd. Východiskový bod je na turistickej základni Slaná voda a odtiaľ prechádza až na samotný vrchol Babia hora 1 725 m n. m. Je to medzinárodný chodník, ktorý na vrchole Babej hory prechádza na poľskú časť chodníka.

Tento náučný chodník bol vybudovaný v roku 1985 a v rokoch 2010 až 2013 bol zrekonštruovaný z podnetu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.
Dôvodom rekonštrukcie tohto náučného chodníka bol projekt s názvom Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava. Súčasťou tohto projektu je aj vytvorenie tejto webovej stránky.

Po ukončení projektu sa zlepšia podmienky pre zabezpečenie ochrany prírodného prostredia na území Chráneného vtáčieho územia Horná Orava a Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradeného do národného zoznamu území európskeho významu. Realizácia projektu zároveň prispeje k zabezpečeniu trvaloudržatel'ného rozvoja turizmu v oblasti Babej hory a vytvorí možnosti pre poznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt Hornej Oravy. Zabezpečia sa predpoklady pre rozvíjanie cezhraničnej spolupráce a obohatí sa spoločný slovensko-poľskému prístup k rozvoju turizmu v oblasti Babej hory. Zároveň sa zvýši ekologické povedomie miestnych obyvateľov, samospráv obcí, vlastníkov a užívateľov pozemkov. Nový zrekonštruovaný chodník poskytne návštevníkom pekný turistický zážitok, zníženie rizika úrazu, príjemný oddych a obohatenie sa o nové poznatky o našich prírodných hodnotách.

Dúfame, že sa na náučnom chodníku oddýchnete od každodenného zhonu a pokocháte krásou oravskej prírody. Pri návšteve nezabúdajte okolitú prírodu rešpektovať a správať sa ako ?dobre vychovaný milovník hôr?. Nezabúdajte, že nasledujúce generácie budú môcť obdivovať len to, čo dnes nezničíme.
Veríme, že pobyt v prekrásnej oravskej prírode Vám pomôže pookriať na tele i na duši. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Aktuálne počasie

Miniaplikácia na web
YoWindow.com yr.no