Program starostlivosti o PP Krivoklátske lúky - návrh na prerokovanie


PS_PP_Krivoklatske_luky.doc [6.90 MB]
Zoznam_dotknutych_obci.doc [25.50 KB]
Zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [480.50 KB]
priloha_6_1_Mapa_predmetov_ochrany.jpg [150.30 KB]
priloha_6_2_Mapa_vlastnicko_uzivatel_vztahov.jpg [3.55 MB]
priloha_6_3_mapa_vyuzitia_uzemia.jpg [249.67 KB]
priloha_6_4_mapa_efp.jpg [112.06 KB]
priloha_6_6_mapa_opatreni.jpg [194.25 KB]