Bardejov Košice Prešov Sabinov Svidník Stropkov Vranov n/T

CHÚ okresu Svidník

PR Miroľská slatina
PR Radomka
CHA Radomská slatinaPR Miroľská slatina

Katastrálne územie: Miroľa
Rozloha: 0,97 ha
Vyhlásená v roku: 1980
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v Nízkych Beskydách pri obci Miroľa. Predstavuje ukážku vzácnych lúčnych až slatinných spoločenstiev, ktoré sa v okrese Svidník nachádzajú iba tu. Na neveľkej ploche je tu vyvinutá celá škála slatinných spoločenstiev. Dominujú ostrice, páperník širokolistý (Eriophorum latifolium), na najmokrejších častiach vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a iné.


PR Radomka

PR Radomka

Katastrálne územie: Giraltovce, Mátovce
Rozloha: 15,54 ha
Vyhlásená v roku: 1988
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v oblasti Nízkych Beskýd, nad obcou Giraltovce. Predstavuje komplex zachovalých a botanicky významných lúčnych a slatinných spoločenstiev s rôznymi druhmi ostríc, páperníka širokolistého, prasličkami a iných druhov. Významný je výskyt vachty trojlistej. Okolo meandrujúceho potoka je vytvorený prirodzený brehový porast vŕby a jelše. Pobrežný porast a priľahlé lúky toku Radomka s bohatou vlhkomilnou vegetáciou sú biologicky a esteticky mimoriadne cenné. Väčšina podobných lúk na východnom Slovensku bola odvodnená a rozoraná.


CHA Radomská slatina

Katastrálne územie: Radoma
Rozloha: 1,00 ha
Vyhlásená v roku: 2000
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza medzi obcami Radoma a Šarišský Štiavnik a nachádza sa v údolnej nive riečky Radomka. Na alúviu Radomky sa vytvoril rozsiahly komplex aluviálnych lúk, ktoré sú zaplavované minéralnou vodou vytekajúcou z minéralnych prameňov. Preto sa tu vytvorilo svojrázne rastlinstvo s viacerými chránenými a ohrozenými druhmi ako sú napr. barička prímorská (Triglochin máritimá), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) a iné. Chránené územie je súčasťou regionálneho biokoridoru Radomka.