Bardejov Košice Prešov Sabinov Svidník Stropkov Vranov n/T

CHÚ okresu Stropkov

Spracováva sa.