Bardejov Košice Prešov Sabinov Svidník Stropkov Vranov n/T

CHÚ okresu Košice

Spracováva sa.