Projekt ochrany a program starostlivosti o CHA Horný tok Chotčianky


po_cha_horny_tok_chotcianky_01122016.doc [4.66 MB]
po_priloha_8_10_mapa_technickeho_vybavenia.pdf [87.31 KB]
po_priloha_8_2_situacny_nacrt_cha.pdf [1.13 MB]
po_priloha_8_3a_supis_parciel.xls [66.00 KB]
po_priloha_8_3b_zoznam_spravcov.doc [25.00 KB]
po_priloha_8_4_pozemky_vo_vlastnictve_statu.pdf [74.44 KB]
po_priloha_8_5_predmety_ochrany.pdf [76.23 KB]
po_priloha_8_7_4_bezne_obhospodarovanie.pdf [74.88 KB]
po_priloha_8_7_5_realizovanie_cinnosti.pdf [96.21 KB]
po_priloha_8_8_stupne_ochrany.pdf [72.24 KB]
po_priloha_8_9_pozemky_oslobodene_od_dane.pdf [71.48 KB]
priloha_6_1_mapa_predmetov_ochrany.pdf [95.18 KB]
priloha_6_2_vlastnicko_uzivatelske_vztahy.pdf [95.08 KB]
priloha_6_3_mapa_vyuzitia_uzemia.pdf [98.05 KB]
priloha_6_6_mapa_opatreni.pdf [103.04 KB]
ps_cha_horny_tok_chotcianky_01122016.doc [6.82 MB]