Ovocie našich dedov
Objavme a chráňme spolu
bielokarpatský ovocný poklad


Správa CHKO Biele Karpaty spolu s partnerskou švajčiarskou organizáciou ProSpecieRara, ovocinármi, záhradkármi, študentmi a dobrovoľníkmi rozbieha na túto jeseň projekt Bielokarpatský ovocný poklad, ktorý potrvá do februára 2015.

Hlavným cieľom projektu je záchrana starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne ich mapovaním, uchovávaním a rozširovaním, ako prínos k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva. Projekt sa bude zameriavať najmä na odrody jabloní a hrušiek, ale pozornosť bude venovať aj oskorušiam. Bude mať aj envirovýchovný dopad, nakoľko ráta so spoluprácou s vybranými základnými školami regiónu.

Projekt má i veľmi praktické výstupy. Vybrané sorty jabloní a hrušiek budú slúžit ako štepy pre vznik ovocného genofondového sadu na území Bielych Karpát. Nositelia projektu plánujú založiť „Asociáciu pestovateľov a podporovateľov starých sort“, ktorá bude spájať jednotlivcov, hospodárske subjekty, odborné organizácie, subjekty štátu a samosprávy, ale i spotrebiteľov a pod. Tak sa v konečnom dôsledku spoločnými silami udržia tradície pestovania ovocia v regióne.

Aj vo vašich dvoroch či vo svahoch za domami sa môže nachádzať stará či krajová odroda jablone alebo hrušky, ktorá nikde inde na Slovensku nerastie. Ak sa nám ich podarí zaznamenať a chrániť, zachováme spolu pestrosť tohto územia. Pátrať po nich na slovenskej strane Bielych Karpát budú v najbližších mesiacoch naši mapovatelia a terénni pracovníci. Od nich sa môžete dozvedieť viac o projekte a na oplátku im poskytnúť informácie, ktoré by mohli pomôcť. Ak sa mapovatelia vyskytnú v okolí vašich obydlí a budú so záujmom pozorovať a merať vaše stromčeky, tak vedzte, že len hľadajú poklad. Ten chutný, bielokarpatský...
Prípadne ich vpustite do dvora, ak tam skrývate zaujímavé sorty ovocných drevín.

Kto má spomedzi občanov, vlastníkov, ovocinárov, záhradkárov záujem o spoluprácu alebo vie poradiť a nasmerovať nás na miestnych znalcov, môže sa ozvať na e-mailovú adresu alebo telefón koordinátorky projektu:

RNDr. Katarína Rajcová
katarina.rajcova@sopsr.sk
tel. 032 6598387
mobil 0905 210 033.

Andrea Uherková
[Trenčín]