Záväzná prihláška: stiahni [doc]

img img img img
img
Praktická starostlivosť o ovocné dreviny

Roman Chlebana z Bolešova napísal pred kurzom:

Môj dedo bol nadšený ovocinár, otec tiež, ja v tom pokračujem. Vlastním jablkový a slivkový sad v Bolešove, kde jablone a hrušky vrúbľujem do divých plánok, starými odrodami. Mám 33 rokov a vo svojom okolí nepoznám v mojom veku človeka, čo vie vrúbľovať ovocné stromy. Mňa to naučil otec. Preto vítam vašu aktivitu.

Kurz získavania ovocinárskych zručností, spojený s propagáciou ochrany starých a krajových odrôd ovocných drevín, sa uskutočnil v dňoch 28. 2. – 1. 3. 2014, v areáli Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej. Zišlo sa na ňom 35 účastníkov, 4 organizátori a 3 lektori. Teoretické základy starostlivosti o ovocné dreviny, ako aj prezentáciu doterajších aktivít a výsledkov projektu Bielokarpatský ovocný poklad absolvovali účastníci v piatok popoludní a podvečer. Neformálna prednáška a zdieľanie skúseností pokračovali až do neskorého večera. V sobotu od skorého rána začali lektorované ukážky rezov, výsadby a vrúbľovania, účastníci si mohli aj sami vyskúšať predvádzané techniky. Na výučbu poslúžila takmer 30-ročná výsadba jabloní a hrušiek starých odrôd, ktorá bola založená na pozemku Správy CHKO Biele Karpaty ako repozitórium, v posledných rokoch sa jej však nedostávalo potrebnej starostlivosti. Orezávať bolo čo, zo zeme, z rebríkov i z koruny. Ukážky vegetatívneho množenia ovocných drevín sa uskutočnili na novej výsadbe podpníkov, ktorá vznikla vďaka projektu. Účastníci ešte rozsadili posledné „hniezdo“ asi 20 plánok a navrúbľovali niekoľko odrôd z vrúbľov, ktoré boli pozbierané z jedincov starých odrôd, zistených počas mapovania na jeseň 2013. Peter Stillhammer z Boroviec, účastník kurzu, napísal po kurze:

Dovoľte, aby som Vám vyslovil poďakovanie za príjemné prežitie Vami organizovanej akcie. Skutočne perfektná, dobre zvládnutá, všetka česť. Lektori na vysokej odbornej úrovni, bezchybne zorganizované aj zabezpečené. Prajem Vám, aby sa Vám podarili Vaše ciele.
img
Mapovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín v ChKO Biele Karpaty
V mesiacoch október a november začala kľúčová aktivita projektu – terénne mapovanie jedincov starých a krajových odrôd ovocných drevín vo viac ako dvadsiatich katastroch obcí v Bielych Karpatoch. Ide o tieto obce: Lednica, Červený Kameň, Mikušovce, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Horné Srnie, nemšová, Horná Súča, Dolná Súča, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Bošáca, Moravské Lisekové, Bzince pod javorinou, Lubina, Stará turá, Kostolná – Záriečie, Chocholná – Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice – Lieskové, Ivanovce.
Mapovatelia sa zameriavajú na jablone, hrušky a oskoruše (jarabina oskorušová). Odoberú vzorky plodov, zaznamenajú súradnice stromu, vyhotovia fotodokumentáciu stromu a plodov. Vzorky plodov sú následne určované pomológmi. Všetky dáta z mapovania budú zaznamenané do databázy.
Pri mapovaní oceníme pomoc a spoluprácu obcí i jednotlivcov. Výzva na spoluprácu je tu – link na dokument OZNAM pre občanov


Mapovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín v ChKO Biele Karpaty
Štátna ochrana prírody SR - Správa ChKO Biele Karpaty spolu so záhradkármi, študentmi a dobrovoľníkmi rozbieha od jesene 2013 projekt Bielokarpatský ovocný poklad. Hlavným cieľom projektu je záchrana starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne ich mapovaním, uchovávaním a rozširovaním, ako prínos k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva.
Aj vo Vašich dvoroch či záhradách sa môže nachádzať jedinečná stará či krajová odroda. Ak sa nám ich podarí zaznamenať, chrániť a uchovať, spoločne zachováme tento ovocný poklad aj pre budúce generácie.
Dovoľujeme si Vás preto osloviť s prosbou o pomoc a spoluprácu pri evidencii starých a krajových odrôd ovocných drevín vo Vašej obci.
V priebehu mesiacov september, október a november 2013 navštívia Vašu obec poverení pracovníci ChKO Biele Karpaty, ktorí mapovanie realizujú. Veríme, že im umožníte prístup k stromom na Vašich pozemkoch, zdokumentovanie drevín a odber vzoriek plodov.
Pomožu nám aj akékoľvek informácie o výskyte ovocných drevín, miestnych názvoch a znalcoch. Budeme veľmi radi, ak nás budete kontaktovať.


Zmluva o realizácii projektu
Zmluva o realizácii projektu Bielokarpatský ovocný poklad bola podpísaná 1. októbra 2013 medzi Štátnou ochranou prírody SR ako príjemcom a Nadáciou Ekopolis ako Sprostredkovateľom. Projekt získal podporu v Blokovom grante pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a bude realizovaný v regióne Bielych Karpát v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
Hlavným cieľom projektu je záchrana starých krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát, ich mapovaním, uchovávaním a rozširovaním, ako prínos k zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva, využitím a efektívnym prenosom najlepších švajčiarskych skúseností.
Garantom prenosu švajčiarskeho know-how je partnerská organizácia nadácia ProSpecieRara, ktorá už dve desaťročia realizuje vo Švajčiarsku záchranu genofondu starých odrôd plodín a tradičných plemien hospodárskych zvierat.