Aktivity projektu Bielokarpatský ovocný poklad

1. riadenie projektu
2. mapovanie jedincov starých krajových odrôd ovocných drevín, výskum odrodovej diverzity a vytvorenie databázy starých a krajových odrôd podľa švajčiarskeho vzoru
3. sady – založenie a starostlivosť o sady (Primárna kolekcia – novozaložený sad starých a krajových odrôd Bielych Karpát, Duplikovaná kolekcia – vzrastlé jedince ovocných drevín, zachované na mieste výskytu)
4. príprava a založenie Asociácie pestovateľov a podporovateľov starých sort a usporiadanie hodnotiacej konferencie
5. popularizácia - práca s cieľovými skupinami a verejnosťou, propagačné, publikačné a doplnkové aktivity

Aktivity a doterajšie výsledky projektu Bielokarpatský ovocný poklad na stiahnutie tu [ppt]