Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
Skladačka Európsky významné druhy živočíchov a rastlín na Slovensku


 

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2007 v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovanosti o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Skladačka Európsky významné druhy živočíchov a rastlín na Slovensku
Plnofarebná skladačka formátu A3

Informuje o európsky významných druhov živočíchov a rastlín na Slovensku. Udáva ich popis a rozšírenie na našom území.

Skladačka Európsky významné druhy živočíchov a rastlín na Slovensku                   1.13 MB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR