Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
NATURA 2000 - OCHRANA PRÍRODY V TREŤOM TISÍCROČÍ

Plnofarebná brožúra - 12 strán formátu A4.
Vydal: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie.


Obsahuje vysvetlenie základných pojmov a vzťahov ohľadom sústavy NATURA 2000 pre širokú verejnosť

Informačná brožúra "Brožúra NATURA 2000"  (741 kB)


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR