Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hrebenačka pásavá
Názov latinský :Gymnocephalus schraetser
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0270 Hruąov
SKUEV0293 Kµúčovské rameno
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0314 Morava
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 ©tátna ochrana prírody SR