Manažment

Na väčšine lokalít, ktoré na Slovensku jednotlivé druhy rodu Maculinea osídľujú, je situácia kritická. Vplyvom sukcesie krov a drevín sa znižuje vhodnosť lokalít pre ich existenciu a bez vhodných manažmentových opatrení môžu v priebehu niekoľkých rokov úplne zaniknúť. Preto aj v rámci projektu OPŽP "Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea" bola z uvedeného dôvodu na vybraných lokalitách naplánovaná realizácia manažmentových opatrení.

Zásady manažmentu: pozri [pdf]

Manažment 2012

Časová realizácia manažmentových opatrení na lokalitách s výskytom motýľov rodu Maculinea je viazaná na obdobie realizácie do 15.6. a potom až od 20.8. bežného kalendárneho roka. Na lokalitách s výskytom týchto druhov, kde sa získali súhlasy vlastníkov s manažmentovými opatreniami, sa v roku 2012 pokračovalo s ich realizáciou v zmysle doteraz používaných a overených zásad starostlivosti o lokality.

 

Manažment 2011

V roku 2011 sa manažmentové opatrenia, kosenie a výrub náletových drevín vykonávali od polovice septembra a to v územnej pôsobnosti správ: TANAP, PIENAP, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Dunajské luhy, CHKO Východné Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty a NP Poloniny. Termín prác ako aj pracovné postupy sa vykonávali v zmysle metodického usmernenia: “ Zásady manažmentu lokalít s výskytom modráčikov z rodu Maculinea“.

 

Manažment 2010

V roku 2010 sa manažmentové opatrenia – kosenie a výrub náletových drevín vykonávali v územnej pôsobnosti 8 správ: TANAP, PIENAP, NP Muránska planina, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Dunajské luhy, CHKO Východné Karpaty a CHKO Malé Karpaty a NP Poloniny, v k.ú. Pribylina, Haligovce, Lesnica, Jelšava, Praznov, Hloža-Podhorie, Salka, Osadné, Hostovice, Starina, Častkovce, Čachtice, Višňové a Dolný Lopašov.
Samotná realizácia manažmentových opatrení sa vykonávala od 1. 6. do 1. 12. 2010, pričom termín prác ako aj pracovné postupy boli vykonávané v zmysle metodického usmernenia: “ Zásady manažmentu lokalít s výskytom modráčikov z rodu Maculinea“ ako aj s ohľadom na poveternostné podmienky.
Na niektorých lokalitách bolo vykonávanie prác sťažené jednak pre veľký sklon terénu (sutinové svahy miestami až 60 stupňov), jednak pre značné zarastenie lokalít alebo v dôsledku prílišného podmáčania kosných plôch, nakoľko rok 2010 bol bohatý na zrážky.

 

 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail