Základné údaje o náučnom chodníku

Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Katastrálne územia: Oravice, Tichá dolina, Vitanová
Východisko: Oravice, južne od kúpaliska, na rázcestí štátnej cesty smerujúcej na Zuberec a lesnej asfaltovej cesty vedúcej do Bobroveckej doliny.
Mapa NCH Oravice: pozri [pdf]
Trasa:
- časť trasy A vedie od východiska v Oraviciach po asfaltovej údolnej lesnej ceste popri Oravici do Tichej doliny. Pri štátnej hranici sa vracia cez Maguru po lesnej ceste. Pod Magurou (Magura Witowska) začína osobitná vetva smerujúca na jej vrchol (1232 m n. m.). Od začiatku tejto vetvy smeruje na lyžiarsky vlek Meander ski parku a odtiaľ sa vracia popri vleku na začiatok chodníka,
- časť trasy B vedie od východiska v Oraviciach po asfaltovej lesnej ceste v smere na Bobroveckú dolinu. Tu prechádza povalovým chodníkom cez rašelinisko Peciská a vracia sa späť na začiatok, odtiaľ smeruje druhá časť vetvy B a to štátnou cestou na Zuberec popri Bystrej na Mihulčie, končí za mostom na kóte 808 m n. m.
Dĺžka: - trasa A: 14,6 km, - trasa B: 3,2 km
Prevýšenie: - trasa A: 441 m (najnižšie miesto: zastávka A1 - 795 m n. m., najvyššie miesto: zastávka A16 – 1 232 m n. m.),
- trasa B: 39 m (najnižšie miesto: zastávka B1 - 795 m n. m, najvyššie miesto zastávka B6 - 834 m n. m.)
Čas prechodu: trasa A: 5,5 hod., trasa B: 1,5 hod.
Počet zastávok: trasa A: 22 trasa B: 9
Zameranie chodníka: prírodovedný, ochranársky, kultúrno – historický
Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný; v zime vhodný pre lyžiarov na bežkách, v lete vyhovujúci aj cykloturistom
Náročnosť terénu: trasa A: stredne náročná; trasa B: nenáročná
Rok otvorenia, garant: 2013, Štátna ochrana prírody, Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava
Prístup: SAD Tvrdošín, Oravice, Meanderpark
Kontakt: Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova 408, 02901 Námestovo, tel.: 043 55 22 466

2022 - ŠOPSR.  Fotky: archív Správy CHKO Horná Orava | mapa stránky | Počet návštev: