Vitajte na stránke www.nchoravice.sk

ktorá je venovaná náučnému chodníku Antona Kocyana v Oraviciach.

Oravice sa nachádzajú v podtatranskej oblasti, ktorá je vyhľadávaným turistickým centrom a významnou vstupnou bránou do Západných Tatier zo severnej strany. Riešené územie zaberá južnú časť Oravickej Magury, Tvrdošínsku Maguru a Tichú dolinu. Zároveň sa nachádza na hranici s Poľskom a je vyhľadávaným strediskom zahraničných, najmä poľských turistov.

Tento náučný chodník bol vybudovaný v rokoch 2010 až 2013 z podnetu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

Dôvodom vybudovania tohto náučného chodníka bol projekt s názvom "Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava". Súčasťou tohto projektu je aj vytvorenie tejto webovej stránky.

Po ukončení projektu sa zlepšia podmienky pre zabezpečenie ochrany prírodného prostredia na území Oravíc a blízkeho okolia s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia NATURA 2000. Realizácia projektu zároveň prispeje k zabezpečeniu trvaloudržatel'ného rozvoja turizmu v oblasti Oravíc a vytvorí možnosti pre poznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt tohto ragiónu. Zabezpečia sa predpoklady pre rozvíjanie cezhraničnej spolupráce a obohatí sa spoločný slovensko-poľský prístup k rozvoju turizmu v prihraničnej oblasti. Zároveň sa zvýši ekologické povedomie miestnych obyvateľov, samospráv obcí, vlastníkov a užívateľov pozemkov. Nový vybudovaný chodník poskytne návštevníkom pekný turistický zážitok, zníženie rizika úrazu, príjemný oddych a obohatenie sa o nové poznatky o našich prírodných hodnotách.

"Prídte pookriať na tele i na duši v našej krásnej prírode."

Dúfame, že sa na náučnom chodníku oddýchnete od každodenného zhonu a pokocháte krásou oravickej prírody. Pri návšteve nezabúdajte okolitú prírodu rešpektovať a správať sa ako "dobre vychovaný milovník hôr". Nezabúdajte, že nasledujúce generácie budú môcť obdivovať len to, čo dnes nezničíme.

Veríme, že pobyt v prekrásnej oravickej prírode Vám pomôže pookriať na tele i na duši. Tešíme sa na Vašu návštevu.

2022 - ŠOPSR.  Fotky: archív Správy CHKO Horná Orava | mapa stránky | Počet návštev: