Stenactis annua (L.) Ness – hviezdnik ročný

Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

stenactis_rastlinastenactis_detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová

Opis druhu

Jednoročná alebo trváca bylina (v závislosti od podmienok stanovišťa), ktorá dorastá do výšky 20 cm až 1 meter. Stonka okrúhla ryhovaná, husto chlpatá, v hornej časti bohato rozkonárená. Listy sú roztrúsene až husto chlpaté, prízemné listy široko vajcovité, do stopky zúžené, na okraji pílkovité, prostredné až horné listy sú krátko stopkaté až sediace, kopijovité, pílkovité alebo celookrajné. Tvarovo sú pomerne variabilné.
Súkvetie tvorí chocholíková metlina, úbory majú priemer 15 až 25 mm. Kvety lúča sú nezreteľne dvojradové s bielou alebo modrastou korunou. Terčové kvety sú obojpohlavné, žlté. Kvitne v júni až októbri.

Pôvod

Druh pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy bol dovezený ako okrasná rastlina.

Ekológia

Na podmienky prostredia nenáročný druh, ktorý sa šíri semenami. Tie sú vetrom a vodou šíriteľné, dozrievajú postupne a ľahko klíčia aj v nepriaznivejších podmienkach.

Rozšírenie v SR

Na Slovensku sa vyskytuje sa viac v teplejších častiach Slovenska, ale šíri sa aj do kotlín a podhorí na severe Slovenska. Do vyšších hornatých oblastí zatiaľ ešte nezasahuje. Rastie na rumoviskách, opustených miestach s narušenou vegetáciou, na nevyužívaných zarastajúcich lúkach, v okolí ciest, železníc, ale aj popri vodných tokoch.

Mapa známeho rozšírenia Stenactis annua – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Stenactis annua. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na nasledovnom linku.

Metódy odstraňovania

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie porastov druhu zásadne v období pred kvitnutím rastlín (najlepšie je opakovať kosenie viackrát ročne). Účinné je aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín, ak ide o menšie porasty. Môžeme využiť aj chemický spôsob s použitím herbicídneho prípravku, tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka.

Informácia o druhu Stenactis annua – na stiahnutie