Rudbeckia laciniata L. – rudbekia strapatá

Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

Rudbeccia laciniata_uprFotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

Opis druhu

Ide o trvácu bylinu s výškou 50 – 250 cm, s plazivým rozkonárujúcim sa podzemkom. Byľ je v hornej časti rozkonárená, holá. Listy vyrastajú striedavo, sú holé alebo riedko chlpaté a veľmi variabilné. Dolné a prostredné listy sú stopkaté, laločnaté, končisté, na okraji pílkovité. Horné listy sú sediace, nedelené, vajcovité. Kvitne od júla do septembra, prípadne októbra. Kvety sú usporiadané vo veľkých úboroch s priemerom 7 – 12 cm. Jazykovité kvety majú zlatožltú farbu, terčovité kvety sú výrazné, čiernohnedej alebo zelenožltej farby. Plodom je holá nažka.

Pôvod

Druh pochádza zo Severnej Ameriky, z východnej a strednej časti USA a severovýchodu Kanady. Do Európy a na Slovensko bola dovezená ako okrasná rastlina.

Ekológia

Rastie na vlhších a humóznejších pôdach, v okolí vodných tokov, na narušených ruderalizovaných miestach, popri cestách, železničných tratiach, na lesných okrajoch. Rozmnožuje sa vegetatívne – rozrastaním a rozkonárovaním plazivých podzemkov.

Rozšírenie v SR

Výskyt druhu je zaznamenaný v okolí vodných tokov na juhu a východe Slovenska, ale aj v nižších polohách v západnej časti Slovenska.

Mapa známeho rozšírenia Rudbeckia laciniata – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Rudbeckia laciniata. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na nasledovnom linku.

Metódy odstraňovania

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie porastov druhu v období pred kvitnutím rastlín (najlepšie je opakovať kosenie viackrát ročne). Účinné je aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín, ak ide o menšie porasty. Môžeme využiť aj chemický spôsob s použitím herbicídneho prípravku, tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka.

Informácia o druhu Rudbekia laciniata – na stiahnutie