Aster lanceolatus Willd. – astra kopijovitolistá

Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

aster_lanceolatus_2Fotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

Opis druhu

Astra kopijovitolistá je trváca bylina, dorastajúca do 50 – 120 cm. Stonka je holá, vzpriamená, v hornej časti rozkonárená, v spodnej časti s jemnými chĺpkami. Listy sú podlhovasto kopijovité, úzke (0,5 – 2 cm), celistvo okrajové alebo plytko pílkovité, väčšinou holé prípadne riedko chlpaté, na báze zúžené, sediace, bez ušiek (neobjímavé). Súkvetie je tvorené metlinou, zloženou z množstva úborov, cca 15 mm širokých, umiestnených na konci konárikov, ktoré rozkvitajú na jeseň v septembri až novembri. Terčové kvety sú žlté, lúčové kvety majú bielu alebo modrofialovú farbu. Zákrov je viacradový, so zelenými listeňmi lemovanými bielym blanitým lemom. Polodom je nažka so štetinovitým zväzkom chĺpkov.

Pôvod

Pochádza zo Severnej Ameriky (z východnej časti územia). Do Európy a na Slovensko bola dovezená ako okrasná rastlina.

Ekológia

Uprednostňuje skôr vlhšie svetlé alebo čiastočne zatienené lokality, prevažne na humóznych pôdach v okolí vodných tokov a v lužných lesoch. Ale rastie aj na menej úrodných pôdach, na okrajoch ciest a na ruderálnych stanovištiach. Rozmnožuje sa vegetatívne – rozrastaním a rozkonárovaním plazivých podzemkov, plazivými zakoreňujúcimi výhonkami ale aj úlomkami stonky, ktoré dokážu zakoreniť.

Rozšírenie v SR

Vyskytuje sa roztrúsene najmä v nižšie položených lokalitách, v údolných nivách a kotlinách Slovenska. Najväčší výskyt druhu je v západnej časti nášho územia.

Mapa známeho rozšírenia druhu Aster lanceolatus – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Aster lanceolatus. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na linku.

Metódy odstraňovania

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie porastov druhu zásadne v období pred kvitnutím rastlín (najlepšie je opakovať kosenie viackrát ročne). Účinné je aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín, ak ide o menšie porasty. Môžeme využiť aj chemický spôsob s použitím herbicídneho prípravku, tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka.

Informácia o druhu Aster lanceolatus – na stiahnutie