Zoologické užívateľské návrhy (opravy typu U,UX)

Zrušiť
FILTER


from //
to //

Návrhy užívateľov Kód opravy Vyriešené druhom Poznámky k oprave Dátum úpravy zostupne Vyriešil Akcie
1794 results (stránka 1/18)
<d>Tringa hypoleucos L.</d> U Tringa hypoleucos (Linnaeus, 1785) 7. decembra 2015 12:39 Rudolf Jureček
<d>Tringa nebularia</d> U Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Bežný druh, v zozname od začiatku, neviem prečo užívateľovi chýbal. 7. decembra 2015 12:35 Rudolf Jureček
<d>Tetrao urogalus</d> U Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 7. decembra 2015 12:34 Rudolf Jureček
<d>Stryx aluco</d> U Strix aluco Linnaeus, 1758 Nepoužívaná forma zápisu mena Strix aluco, vo významných taxonomických zoznamoch sa nenachádza. 7. decembra 2015 12:32 Rudolf Jureček
<d>Spinus spinus</d> U Spinus spinus (Linnaeus, 1785) 7. decembra 2015 12:30 Rudolf Jureček
<d>Podiceps ruficollis</d> U Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) 7. decembra 2015 12:24 Rudolf Jureček
<d>pluvialis fulva</d> U Pluvialis fulva (Gmelin, JF, 1789) 7. decembra 2015 12:16 Rudolf Jureček
<d>Phasianus colchicus </d> U Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Bežný druh, v zozname od začiatku, neviem prečo užívateľovi chýbal. 7. decembra 2015 12:12 Rudolf Jureček
<d>pharocorax carbo</d> U Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Pravdepodobne preklep, bežný druh 7. decembra 2015 12:11 Rudolf Jureček
<d>Lophophanes cristatus</d> U Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1785) 7. decembra 2015 12:06 Rudolf Jureček
<d>Lanius cristatus</d> U Lanius cristatus Linnaeus, 1785 Nový druh, hoci zo Slovenska neexistuje údaj. 7. decembra 2015 12:05 Rudolf Jureček
<d>jinx torquila</d> U Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Nesprávna forma zápisu. 7. decembra 2015 12:02 Rudolf Jureček
<d>jinx torqiula</d> U Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Nesprávna forma zápisu. 7. decembra 2015 12:01 Rudolf Jureček
<d>chersophilusduponti</d> U Chersophilus duponti (Vieillot, 1824) Nový druh, hoci zo Slovenska neexistuje údaj. 7. decembra 2015 12:00 Rudolf Jureček
<d>heliaeetus albicilla</d> U Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Bežný druh, navrhované meno neexistuje, pravdepodobne preklep. 7. decembra 2015 11:56 Rudolf Jureček
<d>garulus glandarius</d> U Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Bežný druh, v zozname od začiatku, neviem prečo užívateľovi chýbal. 7. decembra 2015 11:55 Rudolf Jureček
<d>galanthus nivalis</d> UX Snežienka v zoológii. Chyba. 7. decembra 2015 11:54 Rudolf Jureček
<d>Falco peregrinus</d> U Falco peregrinus Tunstall, 1771 Bežný druh, v zozname od začiatku, neviem prečo užívateľovi chýbal. 7. decembra 2015 11:54 Rudolf Jureček
<d>denrocopus major</d> U Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Bežný druh, v zozname od začiatku, neviem prečo užívateľovi chýbal. 7. decembra 2015 11:51 Rudolf Jureček
<d>Čížik lesný</d> U Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Druh čížik lesný v slovenskom názvosloví neexistuje. Okrem toho, v zozname taxónov sa používa latinčina. Namiesto vymazania bez náhrady navrhujem zámenu za Carduelis spinus, čo je jediný druh s menom čížik v slovenčine, ktorý sa u nás vyskytuje. 7. decembra 2015 11:50 Rudolf Jureček
<d>corvus corus</d> UX Nie je možné určiť aký druh rodu Corvus mal autor na mysli. Druh corus neexistuje, ide asi o preklep. Vyriešiť to musí autor záznamu. 7. decembra 2015 11:45 Rudolf Jureček
<d>Colymbus ruficollis</d> U Colymbus ruficollis Pallas, 1764 doplnený druh ako synonymum pre Tachybatus ruficollis 7. decembra 2015 11:43 Rudolf Jureček
<d>Columba livia f. domestica</d> U Columba livia f. domestica Gmelin, JF, 1789 7. decembra 2015 11:37 Rudolf Jureček
<d>Columba aenas</d> U Columba oenas Linnaeus, 1758 Takmer nepoužívaná forma zápisu mena Columba oenas. Vyskytuje sa ako snaha o fonetický prepis. V hlavných taxonomických zoznamoch sa nenachádza. Odorúčam používať Columba oenas. 7. decembra 2015 11:36 Rudolf Jureček
<d>cinclus cinlus</d> U Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Bežný druh, v zozname je od začiatku, neviem prečo užívateľovi chýbal. 7. decembra 2015 11:30 Rudolf Jureček
<d>Ciconia nigra</d> U Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Bežný druh, v zozname je od začiatku, neviem prečo užívateľovi chýbal. 7. decembra 2015 11:29 Rudolf Jureček
<d>caprodacus erythrinus</d> U Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) nezmyselný zápis existujúceho druhu 7. decembra 2015 11:28 Rudolf Jureček
<d>buteobuteo</d> U Buteo buteo (Linnaeus, 1758) nezmyselný zápis existujúceho druhu 7. decembra 2015 11:27 Rudolf Jureček
<d>Aythya collaris</d> U Aythya collaris (Donovan, 1809) 7. decembra 2015 11:26 Rudolf Jureček
<d>Aquila chrysaetos</d> U Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Druh bol v zozname od začiatku, nerozumiem prečo užívateľovi chýbal a zakladal nový. 7. decembra 2015 11:21 Rudolf Jureček
<d>Annas platyrchynhos</d> U Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 7. decembra 2015 11:20 Rudolf Jureček
<d>accpiter nisuz</d> U Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 7. decembra 2015 11:18 Rudolf Jureček
<d>Accipiter gentilis</d> U Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Nerozumiem prečo jastrab chýbal užívateľovi, však v číselníku bol od začiatku. 7. decembra 2015 11:17 Rudolf Jureček
<d>tibellus sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 22:02 Ľudmila Černecká
<d>Tetrix cf. bipunctata?? al. tenuicornis?? al. undulata??</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 22:01 Ľudmila Černecká
<d>Tettigonia sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 22:01 Ľudmila Černecká
<d>philodromus sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 21:58 Ľudmila Černecká
<d>Miramella alpina (Kollar, 1833)</d> U Miramella alpina (Koll., 1833) 2. decembra 2015 21:56 Ľudmila Černecká
<d>micrargus georgescuae</d> U Micrargus georgescuae Millidge, 1976 2. decembra 2015 21:55 Ľudmila Černecká
<d>Leptyphantes flavipes (Blackwell, 1854)</d> U Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) synonymum 2. decembra 2015 21:54 Ľudmila Černecká
<d>lepthyphantes sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 21:53 Ľudmila Černecká
<d>hypsosinga sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 21:52 Ľudmila Černecká
<d>gonatium corallipes</d> U Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869) synonymum 2. decembra 2015 21:50 Ľudmila Černecká
<d>Gibbaranea sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 21:49 Ľudmila Černecká
<d>Evarcha falcata</d> U Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2. decembra 2015 21:48 Ľudmila Černecká
<d>Evarcha falcata </d> U Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2. decembra 2015 21:48 Ľudmila Černecká
<d>Evarcha falcata (Clerck, 1758)</d> U Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2. decembra 2015 21:48 Ľudmila Černecká
<d>Evarcha falcata (CLERCK, 1757)</d> U Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2. decembra 2015 21:47 Ľudmila Černecká
<d>Evarcha falcata (Clerck, 1757)</d> U Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2. decembra 2015 21:47 Ľudmila Černecká
<d>euophrys sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 21:46 Ľudmila Černecká
<d>drassodes sp.</d> UX nie je možné určiť do druhu 2. decembra 2015 21:45 Ľudmila Černecká
<d>coelotes sp.</d> UX nie je možné úrčiť do druhu 2. decembra 2015 21:43 Ľudmila Černecká
<d>Ballus depressus (Walckenaer, 1802)</d> U Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) synonymum 2. decembra 2015 21:38 Ľudmila Černecká
<d>Aneurhynchus ruficornis Thoms.</d> 2. decembra 2015 21:36 Ľudmila Černecká
<d>Anguliphantes tripartitus</d> U Anguliphantes tripartitus (Miller & Svaton, 1978) 2. decembra 2015 21:36 Ľudmila Černecká
<d>Anguliphantes tripartitus </d> U Anguliphantes tripartitus (Miller & Svaton, 1978) 2. decembra 2015 21:35 Ľudmila Černecká
<d>Salmo labrax m. fario</d> U Salmo trutta Linnaeus, 1758 29. novembra 2015 11:37 Ladislav Pekárik
<d>Perccottusglenii</d> U Perccottus glenii Dybowski, 1877 29. novembra 2015 11:34 Ladislav Pekárik
<d>Perccottus glenii</d> U Perccottus glenii Dybowski, 1877 29. novembra 2015 11:34 Ladislav Pekárik
<d>Perccottus glehnii</d> U Perccottus glenii Dybowski, 1877 29. novembra 2015 11:33 Ladislav Pekárik
<d>Perccottus glehni</d> U Perccottus glenii Dybowski, 1877 29. novembra 2015 11:33 Ladislav Pekárik
<d>perccottus glehni</d> U Perccottus glenii Dybowski, 1877 29. novembra 2015 11:32 Ladislav Pekárik
<d>Neogobius melanostomus</d> U Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 29. novembra 2015 11:26 Ladislav Pekárik
<d>Leuciscus sp.</d> UX nie je možné určiť druh 29. novembra 2015 11:25 Ladislav Pekárik
<d>Cottus poecilopus (Heckel, 1836)</d> U Cottus poecilopus Heckel, 1837 29. novembra 2015 11:19 Ladislav Pekárik
<d>Cobitis elongatoides</d> U Cobitis elongatoides Băcescu & Mayer, 1969 29. novembra 2015 11:19 Ladislav Pekárik
<d>Cobitis elongatoides Bacescu et Mayer, 1969</d> U Cobitis elongatoides Băcescu & Mayer, 1969 29. novembra 2015 11:18 Ladislav Pekárik
<d>Barbus carpathicus</d> U Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 29. novembra 2015 11:16 Ladislav Pekárik
<d>Isophya modestior</d> U Isophya modestior Brunner von Wattenwyl, 1882 26. novembra 2015 21:59 Ľudmila Černecká
<d>Isophya camptoxypha Fieber, 1853</d> U Isophya camptoxypha Fieber, 1853 26. novembra 2015 21:56 Ľudmila Černecká
<d>chortippus biguttulus</d> U Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) 26. novembra 2015 21:54 Ľudmila Černecká
<d>Stenobthrus fischeri</d> U Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848) 26. novembra 2015 21:52 Ľudmila Černecká
<d>Xya variegata Latreille, 1809</d> U Xya variegata (Latreille, 1809) 26. novembra 2015 21:49 Ľudmila Černecká
<d>Xya pfaendleri pfaendleri (Harz, 1970)</d> U Xya pfaendleri Harz, 1970 26. novembra 2015 21:48 Ľudmila Černecká
<d>Xya pfaendleri pfaendleri (Harz, 1970)</d> U Xya pfaendleri Harz, 1970 26. novembra 2015 21:48 Ľudmila Černecká
Chorthippus oschei U Chorthippus oschei Helversen, 1986 navrh na podnet pani Jurčovičovej, podaný mailom, dňa 11.08.2015 09:47 ---------------- Dobry den, nahadzujem udaje za nasho externistu do KIMSu a nenasla som tam druh Chorthippus oschei (Orthoptera). Mohli by ste s tym nieco spravit? Dakujem S pozdravom Jurcovicova -- RNDr. Martina Jurčovičová koordinátor ŠF 131 PS Správa - CHKO Latorica J. Záborského 1 07501 Trebišov 26. novembra 2015 21:47 Ľudmila Černecká
<d>Sympetrum spp.</d> U Sympetrum sp. Newman, 1833 21. novembra 2015 11:25 Dušan Šácha
<d>Orthetrum sp.</d> U Orthetrum sp. Newman, 1833 21. novembra 2015 11:10 Dušan Šácha
<d>libellula sp.</d> U Libellula sp. Linnaeus, 1758 21. novembra 2015 10:57 Dušan Šácha
<d>Leucorrhinia rubicunda (Linnaues, 1758)</d> U Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) 21. novembra 2015 10:54 Dušan Šácha
<d>Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)</d> U Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) 21. novembra 2015 10:54 Dušan Šácha
<d>lestes sp.</d> U Lestes sp. Leach, 1815 21. novembra 2015 10:49 Dušan Šácha
<d>ischura pumilio</d> U Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) preklep 21. novembra 2015 10:18 Dušan Šácha
<d>Gomphidae spp.</d> UX hádam aspoň do rodu sa dá určiť vždy 21. novembra 2015 10:13 Dušan Šácha
<d>Erytromma viridulum</d> U Erythromma viridulum Charpentier, 1840 pre veľký úspech ešte raz 21. novembra 2015 10:07 Dušan Šácha
<d>Erytromma viridulum </d> U Erythromma viridulum Charpentier, 1840 preklep 21. novembra 2015 10:06 Dušan Šácha
<d>Cordulegaster heros Theischinger, 1979</d> U Cordulegaster heros Theischinger, 1979 21. novembra 2015 9:59 Dušan Šácha
<d>Anax sp.</d> U Anax sp. Leach, 1815 21. novembra 2015 9:47 Dušan Šácha
<d>viviparus sp.</d> U Viviparus sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:17 Ľubomíra Vávrová
<d>Vitrea sp.</d> U Vitrea sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:15 Ľubomíra Vávrová
<d>vitrea sp.</d> U Vitrea sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:15 Ľubomíra Vávrová
<d>Vertigo sp.</d> U Vertigo sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:14 Ľubomíra Vávrová
<d>vertigo sp.</d> U Vertigo sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:13 Ľubomíra Vávrová
<d>Unio sp.</d> U Unio sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:12 Ľubomíra Vávrová
<d>Trichia sp.</d> UX nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:11 Ľubomíra Vávrová
<d>trichia sp.</d> UX nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:10 Ľubomíra Vávrová
<d>Theodoxus sp.</d> U Theodoxus sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:09 Ľubomíra Vávrová
<d>Succinea sp.</d> U Succinea sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:08 Ľubomíra Vávrová
<d>stagnicola sp.</d> U Stagnicola sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:06 Ľubomíra Vávrová
<d>Sphaerium</d> U Sphaerium sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:04 Ľubomíra Vávrová