Zoologické užívateľské návrhy (opravy typu U,UX)

Zrušiť
FILTER


from //
to //

Návrhy užívateľov Kód opravy Vyriešené druhom Poznámky k oprave zostupne Dátum úpravy Vyriešil Akcie
1794 results (stránka 1/18)
<d>Aeshna isosceles</d> U Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767) v zmysle poznámok k ID 27010 19. novembra 2015 17:04 Dušan Šácha
<d>nejaké zviera</d> UX to je nezmysel 19. septembra 2015 14:10
<d>dendrocop martius</d> U Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) testoval vyvojar, ale je to dobre 20. novembra 2015 12:38 SanoOrStano AKorSM
<d>Columba aenas</d> U Columba oenas Linnaeus, 1758 Takmer nepoužívaná forma zápisu mena Columba oenas. Vyskytuje sa ako snaha o fonetický prepis. V hlavných taxonomických zoznamoch sa nenachádza. Odorúčam používať Columba oenas. 7. decembra 2015 11:36 Rudolf Jureček
<d>Meta mengei (Blackwall, 1869)</d> U Metellina mengei (Blackwall, 1869) synonymum 7. novembra 2015 15:30 Ľudmila Černecká
<d>meta mengei</d> U Metellina mengei (Blackwall, 1869) synonymum 7. novembra 2015 15:30 Ľudmila Černecká
<d>Meta segmentata (Clerk, 1758)</d> U Metellina segmentata (Clerck, 1757) synonymum 7. novembra 2015 15:30 Ľudmila Černecká
<d>meta segmentata</d> U Metellina segmentata (Clerck, 1757) synonymum 7. novembra 2015 15:33 Ľudmila Černecká
<d>meta sgmentata</d> U Metellina segmentata (Clerck, 1757) synonymum 7. novembra 2015 15:34 Ľudmila Černecká
<d>Microlinyphia frunetorum C. L. Koch, 1834</d> U Frontinellina frutetorum (C.L.Koch, 1834) synonymum 7. novembra 2015 15:39 Ľudmila Černecká
<d>Micrommata roseum (Clerck, 1758)</d> U Micrommata virescens (Clerck, 1757) synonymum 7. novembra 2015 15:38 Ľudmila Černecká
<d>micrommata roseum</d> U Micrommata virescens (Clerck, 1757) synonymum 7. novembra 2015 15:38 Ľudmila Černecká
<d>Tarentula accentuata (Latreille, 1817)</d> U Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) synonymum 7. novembra 2015 15:54 Ľudmila Černecká
<d>Tarentula pulverulenta (Clerck, 1758)</d> U Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) synonymum 7. novembra 2015 15:53 Ľudmila Černecká
<d>Tarentula trabalis (Clerck, 1758)</d> U Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) synonymum 7. novembra 2015 15:53 Ľudmila Černecká
<d>Eurocoelotes inermis</d> U Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) synonymum 7. novembra 2015 22:09 Ľudmila Černecká
<d>Evophrys monticola Kulczynski, 1884</d> U Talavera monticola (Kulczyński, 1884) synonymum 7. novembra 2015 22:09 Ľudmila Černecká
<d>Evophrys obsoleta (Simon, 1868)</d> U Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) synonymum 7. novembra 2015 22:09 Ľudmila Černecká
<d>laciniaria biplicata </d> U Alinda biplicata (Montagu, 1803) synonymum 20. novembra 2015 10:50 Ľubomíra Vávrová
<d>Laciniaria biplicata (Montagu, 1803)</d> U Alinda biplicata (Montagu, 1803) synonymum 20. novembra 2015 10:51 Ľubomíra Vávrová
<d>Pristiphora luteiventris Koch, 1989</d> U Pristiphora insularis Rohwer, 1910 synonymum 13. novembra 2015 20:47 Ladislav Roller
<d>Pristiphora luteiventris Koch,1989</d> U Pristiphora insularis Rohwer, 1910 synonymum 13. novembra 2015 20:47 Ladislav Roller
<d>gonatium corallipes</d> U Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869) synonymum 2. decembra 2015 21:50 Ľudmila Černecká
<d>Oxyptila nigrita (Thorell, 1875)</d> U Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) synonymum 7. novembra 2015 22:17 Ľudmila Černecká
<d>ozyptila nigrita (Thorell, 1875)</d> U Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) synonymum 7. novembra 2015 22:16 Ľudmila Černecká
<d>Aprosthema bleusei (Pic, 1918)</d> U Aprosthema peletieri (Villaret, 1832) synonymum 3. novembra 2015 20:11 Ladislav Roller
<d>Leptyphantes flavipes (Blackwell, 1854)</d> U Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) synonymum 2. decembra 2015 21:54 Ľudmila Černecká
<d>Araneus bituberculatus Walckenaer, 1802</d> U Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) synonymum 7. novembra 2015 22:07 Ľudmila Černecká
<d>pelecopsis thoracata</d> U Pelecopsis radicicola (L.Koch, 1872) synonymum 7. novembra 2015 22:19 Ľudmila Černecká
<d>Dendryphantes nidicolens (Walckenaer, 1802)</d> U Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) synonymum 7. novembra 2015 22:08 Ľudmila Černecká
<d>Ballus depressus (Walckenaer, 1802)</d> U Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) synonymum 2. decembra 2015 21:38 Ľudmila Černecká
<d>Salticus olearii (Scopoli, 1763)</d> U Salticus zebraneus (C.L.Koch, 1837) synonymum 7. novembra 2015 15:51 Ľudmila Černecká
<d>meioneta saxatilis</d> U Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) synonymum 7. novembra 2015 15:27 Ľudmila Černecká
<d>Zelotes praeficus (L.Koch, 1866)</d> U Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866) synonymum 7. novembra 2015 22:27 Ľudmila Černecká
<d>zelotes praeficus</d> U Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866) synonymum 7. novembra 2015 22:28 Ľudmila Černecká
<d>zelotes pusillus</d> U Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) synonymum 7. novembra 2015 22:28 Ľudmila Černecká
<d>Zelotes villicus (Thorell, 1875)</d> U Drassyllus villicus (Thorell, 1875) synonymum 7. novembra 2015 22:29 Ľudmila Černecká
<d>zelotes villicus</d> U Drassyllus villicus (Thorell, 1875) synonymum 7. novembra 2015 22:29 Ľudmila Černecká
<d>Stagnicola turricula (Held 1836)</d> U Stagnicola palustris (O.F. Muller, 1774) synonym 20. novembra 2015 11:48 Ľubomíra Vávrová
<d>Morlina glabra</d> U Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) synonym 20. novembra 2015 11:08 Ľubomíra Vávrová
<d>Trochulus lubomirskii</d> U Plicuteria lubomirski (Slosarski, 1881) synonym 20. novembra 2015 11:51 Ľubomíra Vávrová
<d>Trochulus /Trichia/ lubomirskii</d> U Plicuteria lubomirski (Slosarski, 1881) synonym 20. novembra 2015 11:52 Ľubomíra Vávrová
<d>Pupilla bigranata</d> U Pupilla triplicata (Studer, 1820) synonym 20. novembra 2015 11:30 Ľubomíra Vávrová
<d>pupilla bigranata</d> U Pupilla triplicata (Studer, 1820) synonym 20. novembra 2015 11:30 Ľubomíra Vávrová
<d>pupilla madida</d> U Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) synonym 20. novembra 2015 11:37 Ľubomíra Vávrová
<d>Radix lagotis</d> U Radix labiata (Rossmässler, 1835) synonym 20. novembra 2015 11:39 Ľubomíra Vávrová
<d>radix peregra</d> U Radix labiata (Rossmässler, 1835) synonym 20. novembra 2015 11:40 Ľubomíra Vávrová
<d>Radix peregra</d> U Radix labiata (Rossmässler, 1835) synonym 20. novembra 2015 11:40 Ľubomíra Vávrová
<d>Radix pergera (O.F.Muller, 1774)</d> U Radix labiata (Rossmässler, 1835) synonym 20. novembra 2015 11:41 Ľubomíra Vávrová
<d>vitrea inopinata</d> U Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887) synonym 20. novembra 2015 12:00 Ľubomíra Vávrová
<d>perforatella incarnata</d> U Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) synonym 20. novembra 2015 11:16 Ľubomíra Vávrová
<d>Perforatella rubiginosa (A. Schmidt, 1853)</d> U Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) synonym 20. novembra 2015 11:16 Ľubomíra Vávrová
<d>perforatella rubiginosa</d> U Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) synonym 20. novembra 2015 11:17 Ľubomíra Vávrová
<d>Perforatella rubiginosta</d> U Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) synonym 20. novembra 2015 11:17 Ľubomíra Vávrová
<d>perforatella umbrosa</d> U Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) synonym 20. novembra 2015 11:18 Ľubomíra Vávrová
<d>perforatella vicina</d> U Monachoides vicinus (Rossmässler, 1842) synonym 20. novembra 2015 11:18 Ľubomíra Vávrová
<d>Mediterranea depressa</d> U Oxychilus depressus (Sterki, 1880) synonym 20. novembra 2015 11:05 Ľubomíra Vávrová
<d>galanthus nivalis</d> UX Snežienka v zoológii. Chyba. 7. decembra 2015 11:54 Rudolf Jureček
<d>Periclista sp.</d> UX rodové meno sa nedá priradiť k druhu 13. novembra 2015 20:26
<d>Pristiphora sp.</d> UX rodové meno nie je možné priradiť k druhu 13. novembra 2015 20:48
<d>Euura sp.</d> UX rodové meno nie je možné jednoznačne priradiť k druhu 13. novembra 2015 19:59
<d>Pseudodineura sp.</d> UX rodové meno neumožňuje priradiť k druhu 18. novembra 2015 21:31
<d>Erytromma viridulum </d> U Erythromma viridulum Charpentier, 1840 preklep 21. novembra 2015 10:06 Dušan Šácha
<d>ischura pumilio</d> U Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) preklep 21. novembra 2015 10:18 Dušan Šácha
<d>Erytromma viridulum</d> U Erythromma viridulum Charpentier, 1840 pre veľký úspech ešte raz 21. novembra 2015 10:07 Dušan Šácha
<d>pharocorax carbo</d> U Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Pravdepodobne preklep, bežný druh 7. decembra 2015 12:11 Rudolf Jureček
<d>chersophilusduponti</d> U Chersophilus duponti (Vieillot, 1824) Nový druh, hoci zo Slovenska neexistuje údaj. 7. decembra 2015 12:00 Rudolf Jureček
<d>Lanius cristatus</d> U Lanius cristatus Linnaeus, 1785 Nový druh, hoci zo Slovenska neexistuje údaj. 7. decembra 2015 12:05 Rudolf Jureček
<d>Laciniaria sp.</d> UX nie je možné zaradiť do v súčasnosti platného taxónu 20. novembra 2015 10:52
<d>clausiliidae</d> UX nie je možné zaradiť do taxónu 20. novembra 2015 12:06
<d>Clausiliidae</d> UX nie je možné zaradiť do taxónu 20. novembra 2015 12:06
<d>Sphaerium</d> U Sphaerium sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:04 Ľubomíra Vávrová
<d>bythinella sp.</d> U Bythinella sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:38 Ľubomíra Vávrová
<d>pisidium sp.</d> U Pisidium sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:00 Ľubomíra Vávrová
<d>Pisidium sp.</d> U Pisidium sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:01 Ľubomíra Vávrová
<d>pisidium sp.</d> U Pisidium sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:01 Ľubomíra Vávrová
<d>stagnicola sp.</d> U Stagnicola sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:06 Ľubomíra Vávrová
<d>Aegopinella sp.</d> U Aegopinella sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:32 Ľubomíra Vávrová
<d>carychium sp.</d> U Carychium sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:41 Ľubomíra Vávrová
<d>Carychium sp.</d> U Carychium sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:41 Ľubomíra Vávrová
<d>Succinea sp.</d> U Succinea sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:08 Ľubomíra Vávrová
<d>Cepaea sp.</d> U Cepaea sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:43 Ľubomíra Vávrová
<d>Theodoxus sp.</d> U Theodoxus sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:09 Ľubomíra Vávrová
<d>Anisus sp.</d> U Anisus sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:30 Ľubomíra Vávrová
<d>clausilia sp.</d> U Clausilia sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:45 Ľubomíra Vávrová
<d>anodonta sp.</d> U Anodonta sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:35 Ľubomíra Vávrová
<d>Anodonta sp.</d> U Anodonta sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:35 Ľubomíra Vávrová
<d>cochlicopa sp.</d> U Cochlicopa sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:49 Ľubomíra Vávrová
<d>cochlodina sp. juv.</d> U Cochlodina sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:51 Ľubomíra Vávrová
<d>Cochlodina sp.</d> U Cochlodina sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:51 Ľubomíra Vávrová
<d>trichia sp.</d> UX nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:10 Ľubomíra Vávrová
<d>Trichia sp.</d> UX nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:11 Ľubomíra Vávrová
<d>Gyraulus</d> U Gyraulus sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:57 Ľubomíra Vávrová
<d>Lehmannia sp.</d> U Lehmannia sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:59 Ľubomíra Vávrová
<d>Unio sp.</d> U Unio sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:12 Ľubomíra Vávrová
<d>Leuciscus sp.</d> UX nie je možné určiť druh 29. novembra 2015 11:25 Ladislav Pekárik
<d>pupilla sp.</d> U Pupilla sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:02 Ľubomíra Vávrová
<d>Pupilla sp.</d> U Pupilla sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 15:03 Ľubomíra Vávrová
<d>limacidae cf.deroceras sp. </d> U Deroceras sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:55 Ľubomíra Vávrová
<d>arion sp.</d> U Arion sp. nie je možné určiť druh 20. novembra 2015 14:37 Ľubomíra Vávrová