Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený zostupne Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 1/103)
256 Sphenoptera antiqua (Illiger, 1803) Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:50 Tomáš Olšovský
2304 Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2560 Tringa erythropus (Pallas, 1764) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
1 Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 23. novembra 2015 18:15 Tomáš Olšovský
257 Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) Checked lower risk near threatened 90 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:50 Tomáš Olšovský
2305 Calidris alba (Pallas, 1764) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2561 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
258 Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:51 Tomáš Olšovský
770 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Checked lower risk near threatened 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:47 Ladislav Pekárik
2306 Calidris alpina (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2562 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
3 Atypus muralis Bertkau, 1890 Checked lower risk least concern 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:34 Ľudmila Černecká
259 Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) Checked vulnerable 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:51 Tomáš Olšovský
515 Eucharia festiva (Hufnagel, 1766) Checked critical 140 ochrana národného významu 27. novembra 2015 19:56 Henrik Kalivoda
771 Romanogobio vladykovi (Fang, 1934) Checked lower risk near threatened 0 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:47 Ladislav Pekárik
2307 Calidris canutus (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2563 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
4 Anyphaena furva Miller, 1967 Checked endangered 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:35 Ľudmila Černecká
260 Zonitis nana Ragusa, 1882 Checked vulnerable 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:55 Tomáš Olšovský
772 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) Checked lower risk near threatened 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:48 Ladislav Pekárik