Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený vzostupne Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 1/103)
512 Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885)   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:55 Ľudmila Černecká
768 Pleroneura coniferarum (Hartig, 1837)   presence not proved 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 18:49 Ladislav Roller
1024 Eurhadinoceraea amauros (Zombori, 1977)   data deficient 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:31 Ladislav Roller
1280 Hypulus quercinus (Quensel, 1790)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:24 Tomáš Olšovský
1536 Trachys problematicus Obenberger, 1918   endangered 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 17:38 Tomáš Olšovský
513 Comaroma simoni Bertkau, 1889   extinct 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:55 Ľudmila Černecká
769 Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)   lower risk near threatened 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 18:48 Ladislav Pekárik
1025 Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:31 Ladislav Roller
1281 Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:25 Tomáš Olšovský
1537 Trachys quercicola Marseul, 1871   endangered 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 17:38 Tomáš Olšovský
514 Crustulina sticta (O. Pickard-Cambridge, 1861)   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:55 Ľudmila Černecká
1026 Eutomostethus nigrans (Konow, 1887)   data deficient 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:32 Ladislav Roller
1282 Chlorophorus hungaricus Seidlitz, 1891   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:25 Tomáš Olšovský
1538 Trachys troglodytes Gyllenhal in Schönherr, 1817   endangered 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 17:39 Tomáš Olšovský
1027 Maso gallicus Simon, 1894   data deficient 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:32 Ľudmila Černecká
1283 Chrysobothris chrysostigma (Linnaeus, 1758)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:26 Tomáš Olšovský
1539 Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918   endangered 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 17:39 Tomáš Olšovský
516 Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935)   endangered 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:56 Ľudmila Černecká
1028 Mastigusa arietina (Thorell, 1871)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:33 Ľudmila Černecká
1284 Choragus horni Wolfrum, 1930   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:26 Tomáš Olšovský