Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha zostupne Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 1/103)
1280 Hypulus quercinus (Quensel, 1790)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:24 Tomáš Olšovský
1025 Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:31 Ladislav Roller
1281 Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:25 Tomáš Olšovský
258 Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:51 Tomáš Olšovský
1282 Chlorophorus hungaricus Seidlitz, 1891   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:25 Tomáš Olšovský
259 Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) Checked vulnerable 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:51 Tomáš Olšovský
1283 Chrysobothris chrysostigma (Linnaeus, 1758)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:26 Tomáš Olšovský
260 Zonitis nana Ragusa, 1882 Checked vulnerable 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 19:55 Tomáš Olšovský
1028 Mastigusa arietina (Thorell, 1871)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:33 Ľudmila Černecká
1284 Choragus horni Wolfrum, 1930   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:26 Tomáš Olšovský
1540 Triplax elongata Lacordaire, 1842   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 17:42 Tomáš Olšovský
1285 Choragus sheppardi Kirby, 1818   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:26 Tomáš Olšovský
6 Arctosa perita (Latreille, 1799) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:37 Ľudmila Černecká
1030 Eutomostethus gagathinus (Klug, 1816)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:33 Ladislav Roller
1542 Triplax collaris (Schaller, 1783)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 17:41 Tomáš Olšovský
7 Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:38 Ľudmila Černecká
1031 Hoplocampoides xylostei (Vallot, 1863)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 28. novembra 2015 21:35 Ladislav Roller
1287 Ischnodes sanquinicollis (Panzer, 1793)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:27 Tomáš Olšovský
1543 Triplax pygmaea Kraatz, 1871   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 17:42 Tomáš Olšovský
1288 Isorhipis marmottani Bonvouloir, 1871   vulnerable 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:28 Tomáš Olšovský