Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha vzostupne Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 1/103)
512 Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885)   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:55 Ľudmila Černecká
514 Crustulina sticta (O. Pickard-Cambridge, 1861)   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:55 Ľudmila Černecká
515 Eucharia festiva (Hufnagel, 1766) Checked critical 140 ochrana národného významu 27. novembra 2015 19:56 Henrik Kalivoda
520 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) Checked critical 140 ochrana národného významu 27. novembra 2015 19:56 Henrik Kalivoda
521 Diaea livens Simon, 1876   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:57 Ľudmila Černecká
522 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) Checked critical 230 ochrana národného významu 27. novembra 2015 19:57 Henrik Kalivoda
525 Colias chrysotheme (Esper, 1781) Checked critical 180 ochrana národného významu 27. novembra 2015 19:59 Henrik Kalivoda
526 Dictyna szaboi Chyzer, 1891   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 19:59 Ľudmila Černecká
528 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) Checked critical 230 ochrana národného významu 27. novembra 2015 20:00 Henrik Kalivoda
532 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Checked critical 230 ochrana európskeho významu 27. novembra 2015 20:01 Henrik Kalivoda
534 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Checked critical 230 ochrana európskeho významu 27. novembra 2015 20:02 Henrik Kalivoda
1303 Midia midas (Simon, 1884)   critical 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:33 Ľudmila Černecká
538 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) Checked critical 140 ochrana národného významu 27. novembra 2015 20:06 Henrik Kalivoda
539 Hyponephele lupina (Costa, 1836) Checked critical 230 ochrana národného významu 27. novembra 2015 20:07 Henrik Kalivoda
540 Chazara briseis (Linnaeus, 1764) Checked critical 140 ochrana národného významu 27. novembra 2015 20:07 Henrik Kalivoda
541 Collinsia distincta (Simon, 1884)   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 20:07 Ľudmila Černecká
1309 Microdipoena jobi (Kraus, 1967)   critical 0 nezadaná hodnota 29. novembra 2015 13:35 Ľudmila Černecká
287 Abida secale (Draparnaud, 1801) Checked critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 12:47 Ľubomíra Vávrová
543 Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871)   critical 0 nezadaná hodnota 27. novembra 2015 20:08 Ľudmila Černecká
32 Bagous (Lyprus) frivaldszkyi Tournier, 1874   critical 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:44 Roman Cséfalvay