Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 98/103)
2582 Columba livia Gmelin, JF, 1789 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2583 Ukulele jopik (Sano 2015) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2584 Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2585 Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2586 Parus montanus (Conrad, 1827) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2587 Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2588 Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2589 Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2590 Pastor roseus (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2591 Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2592 Accipiter brevipes (Severtzow, 1850) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2593 Accipiter gentilis buteoides (Menzbier, 1882) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2594 Accipiter gentilis gentilis (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2595 Alca torda Linnaeus, 1758 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2596 Alectoris chukar (Gray, 1830) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2597 Alectoris graeca (Meisner, 1804) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2598 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2599 Alle alle (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2600 Anas falcata Georgi, 1775 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2601 Bucephala albeola (Linnaeus, 1758) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček