Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 9/103)
163 Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:32 Dušan Šácha
164 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Checked endangered 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:34 Dušan Šácha
165 Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:35 Dušan Šácha
166 Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:35 Dušan Šácha
167 Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:35 Dušan Šácha
168 Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Checked lower risk least concern 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:36 Dušan Šácha
169 Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 Checked data deficient 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:36 Dušan Šácha
170 Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Checked vulnerable 140 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:37 Dušan Šácha
171 Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Checked lower risk near threatened 180 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:38 Dušan Šácha
172 Sympetrum pedemontanum (Müller, 1766) Checked data deficient 90 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:38 Dušan Šácha
173 Cordulegaster bidentata Selys, 1843 Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:40 Dušan Šácha
174 Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:41 Dušan Šácha
175 Aeshna viridis Eversmann, 1836 Checked nezadaná hodnota 0 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:44 Dušan Šácha
176 Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Checked nezadaná hodnota 230 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:46 Dušan Šácha
177 Sympecma paedisca (Brauer, 1877) Checked endangered 140 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:47 Dušan Šácha
178 Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)   endangered 0 nezadaná hodnota 26. novembra 2015 13:50 Dušan Šácha
179 Lestes virens (Charpentier, 1825)   lower risk near threatened 0 nezadaná hodnota 26. novembra 2015 13:51 Dušan Šácha
180 Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)   lower risk near threatened 0 nezadaná hodnota 26. novembra 2015 13:51 Dušan Šácha
181 Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)   data deficient 0 nezadaná hodnota 26. novembra 2015 13:52 Dušan Šácha
182 Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)   extinct 0 nezadaná hodnota 26. novembra 2015 13:53 Dušan Šácha