Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 8/103)
143 Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 7:00 Tomáš Olšovský
144 Dicerca furcata (Thunberg, 1787) Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 7:02 Tomáš Olšovský
145 Dicerca moesta (Fabricius, 1794) Checked endangered 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 7:02 Tomáš Olšovský
146 Carabus arcensis eremita Fischer von Waldheim, 1823 Checked vulnerable 90 ochrana národného významu 26. novembra 2015 7:07 Tomáš Olšovský
147 Aeshna caerulea (Ström, 1783) Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:11 Dušan Šácha
148 Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767) Checked vulnerable 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:12 Dušan Šácha
149 Aeshna subarctica Walker, 1908 Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:13 Dušan Šácha
150 Anax imperator Leach, 1815 Checked nezadaná hodnota 90 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:14 Dušan Šácha
151 Anax parthenope (Selys, 1839) Checked vulnerable 50 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:14 Dušan Šácha
152 Brachytron pratense (Müller, 1764) Checked vulnerable 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:16 Dušan Šácha
153 Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:17 Dušan Šácha
154 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Checked extinct 0 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:23 Dušan Šácha
155 Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Checked vulnerable 0 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:24 Dušan Šácha
156 Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Checked endangered 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:25 Dušan Šácha
157 Cordulegaster heros Theischinger, 1979 Checked nezadaná hodnota 230 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:26 Dušan Šácha
158 Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Checked vulnerable 90 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:27 Dušan Šácha
159 Libellula fulva Müller, 1764 Checked endangered 230 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:28 Dušan Šácha
160 Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) Checked extinct 230 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:30 Dušan Šácha
161 Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 13:31 Dušan Šácha
162 Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Checked vulnerable 140 ochrana národného významu 26. novembra 2015 13:32 Dušan Šácha