Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 5/103)
83 Duvalius hungaricus hungaricus (Csiki, 1903) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:16 Tomáš Olšovský
84 Duvalius hungaricus slovacus Hůrka & Pulpán, 1980 Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:16 Tomáš Olšovský
85 Duvalius hungaricus sziliczensis (Csiki, 1912) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:17 Tomáš Olšovský
86 Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:18 Tomáš Olšovský
87 Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:18 Tomáš Olšovský
88 Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:19 Tomáš Olšovský
89 Pseudogarotina excellens (Brancsik, 1874) Checked critical 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:22 Tomáš Olšovský
90 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) Checked vulnerable 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:24 Tomáš Olšovský
91 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Checked lower risk least concern 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:24 Tomáš Olšovský
92 Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:25 Tomáš Olšovský
93 Isophya stysi Cejchan, 1957 Checked lower risk near threatened 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:28 Ľudmila Černecká
94 Odontopodisma rubripes (Ramme, 1931) Checked vulnerable 90 ochrana európskeho významu 26. novembra 2015 21:01 Ľudmila Černecká
95 Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) Checked critical 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:32 Ľudmila Černecká
96 Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) Checked lower risk near threatened 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:33 Ľudmila Černecká
97 Saga pedo (Pallas, 1771) Checked critical 690 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:37 Ľudmila Černecká
98 Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 Checked vulnerable 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:38 Ľudmila Černecká
99 Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) Checked nezadaná hodnota 230 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:44 Ľudmila Černecká
100 Poecilimon fussi Fieber, 1878 Checked critical 230 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:46 Ľudmila Černecká
101 Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Checked lower risk least concern 460 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:50 Ľudmila Černecká
102 Acrida ungarica (Herbst, 1786) Checked nezadaná hodnota 460 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:53 Ľudmila Černecká