Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 3/103)
42 Oreodytes septentrionalis (Gyllenhal, 1827)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:50 Roman Cséfalvay
43 Nebrioporus (Nebrioporus) elegans (Panzer, 1794)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:51 Roman Cséfalvay
44 Nebrioporus (Nebrioporus) assimilis (Paykull, 1798)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:51 Roman Cséfalvay
45 Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1792)   critical 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:52 Roman Cséfalvay
46 Bagous (Bagous) puncticollis Boheman, 1845   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:52 Roman Cséfalvay
47 Bagous (Abagous) robustus Brisout, 1863   endangered 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:53 Roman Cséfalvay
48 Bagous (Bagous) rufimanus Pericart, 1989   lower risk conservation dependent 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:53 Roman Cséfalvay
49 Bagous (Bagous) subcarinatus Gyllenhal, 1836   lower risk conservation dependent 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:54 Roman Cséfalvay
50 Bagous (Abagous) validus Rosenhauer, 1847   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:54 Roman Cséfalvay
51 Bagous majzlani (Kodada, Holecová et Behne, 1992)   critical 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:55 Roman Cséfalvay
52 Deronectes latus (Stephens, 1829)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:55 Roman Cséfalvay
53 Deronectes platynotus platynotus (Germar, 1836)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:55 Roman Cséfalvay
54 Dryops lutulentus (Erichson, 1847)   endangered 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:56 Roman Cséfalvay
55 Dryops striatopunctatus (Heer, 1841)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:56 Roman Cséfalvay
56 Dryops viennensis (Laporte de Castelnau, 1840)   endangered 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 9:10 Roman Cséfalvay
57 Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 Checked extinct 230 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 9:12 Roman Cséfalvay
58 Graphoderus austriacus (Sturm, 1834)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 9:16 Roman Cséfalvay
59 Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 9:16 Roman Cséfalvay
60 Graphoderus zonatus zonatus (Hoppe, 1795)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 9:16 Roman Cséfalvay
61 Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) Checked vulnerable 90 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 9:40 Roman Cséfalvay