Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 101/103)
2642 Accipiter brevipes (Severtzow, 1850) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2643 Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2644 Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2645 Chen caerulescens (Linnaeus, 1785) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2646 Anser serrirostris Gould, 1852 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2647 Anthus petrosus (Montagu, 1791) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2648 Grus virgo (Linnaeus, 1785) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2649 Tachymarptis melba (Linnaeus, 1785) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2650 Clanga clanga (Pallas, 1811) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2651 Clanga pomarina Brehm, 1831 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2652 Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2653 Linaria cannabina (Linnaeus, 1785) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2654 Acanthis flammea (Linnaeus, 1785) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2655 Acanthis cabaret (Statius Müller, PL, 1776) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2656 Acanthis hornemanni (Holböll, 1843) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2657 Linaria flavirostris (Linnaeus, 1785) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2658 Spinus spinus (Linnaeus, 1785) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2659 Vanellus gregarius (Pallas, 1771) Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2660 Aquila fasciata Vieillot, 1822 Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček
2661 Larus fuscus graellsii/intermedius Checked nezadaná hodnota nezadaná hodnota 10. decembra 2015 23:02 Rudolf Jureček