Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 1/103)
1 Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Checked endangered 230 ochrana európskeho významu 23. novembra 2015 18:15 Tomáš Olšovský
3 Atypus muralis Bertkau, 1890 Checked lower risk least concern 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:34 Ľudmila Černecká
4 Anyphaena furva Miller, 1967 Checked endangered 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:35 Ľudmila Černecká
5 Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Checked endangered 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:36 Ľudmila Černecká
6 Arctosa perita (Latreille, 1799) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:37 Ľudmila Černecká
7 Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) Checked vulnerable 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:38 Ľudmila Černecká
8 Argiope lobata (Pallas, 1772) Checked nezadaná hodnota 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:39 Ľudmila Černecká
9 Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Checked endangered 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:41 Ľudmila Černecká
10 Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Checked endangered 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:42 Ľudmila Černecká
11 Gnaphosa microps Holm, 1939 Checked endangered 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:43 Ľudmila Černecká
12 Gnaphosa nigerrima L.Koch, 1877 Checked nezadaná hodnota 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:44 Ľudmila Černecká
13 Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Checked nezadaná hodnota 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:46 Ľudmila Černecká
14 Cheiracanthium montanum L.Koch, 1877 Checked lower risk near threatened 230 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:29 Ľudmila Černecká
15 Geolycosa vultuosa (C. L. Koch, 1838) Checked lower risk near threatened 230 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:29 Ľudmila Černecká
16 Pardosa proxima (C.L.Koch, 1847) Checked lower risk near threatened 230 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:28 Ľudmila Černecká
17 Synema plorator (O. Pickard-Cambridge, 1872) Checked nezadaná hodnota 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:54 Ľudmila Černecká
18 Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Checked endangered 230 ochrana národného významu 24. novembra 2015 21:55 Ľudmila Černecká
19 Laccornis kocae (Ganglbauer, 1906)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:35 Roman Cséfalvay
20 Laccornis oblongus (Stephens, 1835)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:36 Roman Cséfalvay
21 Anacaena globulus (Paykull, 1798)   vulnerable 0 nezadaná hodnota 25. novembra 2015 8:37 Roman Cséfalvay